Seminář Kafka a Memy v hodinách němčiny

Porträt Frieder Krauß © Frieder Krauß

Út, 21.06.2022

14:00 - 15:30

Goethe centrum

Analýza a interpretace textů Franze Kafky staví nejen žáky v rámci výuky němčiny jako cizího jazyka (DaF), ale i profesionály, pro které je němčina mateřštinou, před dvě velké výzvy: Za prvé, Kafkovy nedokončené romány pravidelně zahlcují mladé lidi svou jinakostí a rozsahem. Za druhé, při interpretaci literárních textů se žáci často lopotí spíše s požadovanými standardy písemné nebo ústní interpretace než se samotnou literární předlohou, kterou mají zkoumat.

Metoda představená na tomto workshopu přináší odpovědi na obě výzvy. Za prvé se použije autorova krátká próza, která je vhodná i pro hodiny němčiny jako cizího jazyka. Za druhé, jako prostředek pro prezentaci výsledku interpretace se zvolí „mem“ – tedy forma, kterou žáci obvykle hravě zvládají. Na workshopu se dozvíte, co jsou to „memy“, odkud pocházejí, kde a jak se obvykle používají a jaký potenciál mají pro výuku jazyka a literatury. Na speciálně vybraných krátkých povídkových textech Franze Kafky si vyzkoušíte použití této metody a prodiskutujete možnosti a rizika. Mobilní telefon, tablet nebo notebook je užitečný, ale není nezbytně nutný. Materiály budou poskytnuty.

O referujícím:
Frieder Krauß dokončil začátkem roku 2022 doktorské studium na Erlangensko-norimberské univerzitě Friedricha Alexandra. Jeho disertační práce s předběžným názvem Kafka und das Kafkaeske: Lektüren aus rezeptionstheoretischer Sicht (Kafka a kafkovština: Četba z hlediska teorie recepce) bude publikována v průběhu příštích měsíců. Od roku 2010 pracuje Frieder Krauß jako školitel, kouč a konzultant v soukromém sektoru a jako referent v oblasti mimoškolního vzdělávání se studenty, praktikanty a žáky.

Přihláška

Akce Den s němčinou se koná v rámci kampaně šprechtíme. Učit se německy se vyplatí. Díky šprechtíme se dozvíte proč. Také Vám ukážeme, že učení jazyků může být zábavné. šprechtíme je společná inciativa německého a rakouského velvyslanectví, Goethe-Institutu a dalších německých a rakouských institucí.

Zpět