Panelová diskuse Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?

Fem2:2 © Ingo Mesker / Goethe-Institut

Pá, 09.09.2022

18:30

Národní galerie - Veletržní palác

Fem2:2

Diskuze bude zaměřená na téma genderové rovnosti v politice kulturních institucí v České republice, Německu a ve Francii. Debata se bude opírat o zkušenosti s Kodexem feministické (umělecké) instituce, který vytvořila síť českých a slovenských kulturních organizací v roce 2017, a zároveň o nově vzniklou mezinárodní Chartu závazků pro kulturní a kreativní průmysl podepsanou řadou francouzských a zahraničních partnerských organizací.

Videozáznam

Cílem debaty bude mezinárodní výměna, sdílení zkušeností, příkladů praxe a perspektiv na specifických pozadích pozic nezávislých, státních i vládních organizací a platforem. Mezi diskutovanými tématy budou nejdůležitější a nejnaléhavější otázky týkající se genderové rovnosti. S jakými problémy se setkáváme v národních uměleckých institucích, pakliže chceme praktikovat genderovou rovnost? Jak se tyto problémy promítají do akvizic, strategií vystavování sbírek a galerijního vzdělávání? Jaké jsou neobtížnější problémy, které mají být překonány a co se lze naučit sdílením institucionálních postupů na mezinárodní úrovni?

Debata je součástí doprovodného programu probíhající výstavy MOVE: Intimita jako vzdor, francouzsko-německého projektu „FEM2:2. Das Jahr de l'egalité" a je financován Německo-francouzským kulturním fondem. Akci spolupořádají Goethe-Institut ČR a Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Národní galerií Praha a Feministickou (uměleckou) institucí.

Hosté:
Alicja Knast (ČR), generální ředitelka Národní galerie Praha    
Karina Kottová (ČR), ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
Carole Modigliani-Chouraqui (FR), delegátka francouzského Ministerstva pro rovnost žen/mužů, rozmanitost a rovné příležitosti, vedoucí Oddělení kultury, sportu a médií
Luca Sonnen (SRM), Projektová manažerka na volné noze, člen kurátorského týmu a projektového managementu BURNING ISSUES 

Moderátorka:
Hana Janečková (ČR), teoretička a historička současného umění na CAS, FAMU, kurátorka sdružení pro výzkum a kolektivní praxi Display, členka Garanční rady pro Národní galerie Praha za Feministickou (uměleckou) instituci
 

Zpět