Odborný seminář Knihovny jako centra vzdělávání

Roboter programmieren_Ozobot © Die Städtischen Bibliotheken Dresden

Po, 24.04.2023

10:00

Goethe-Institut, 2. patro

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Goethe-Institut v Praze pořádají 24. dubna 2023 odborný seminář Knihovny jako centra vzdělávání.

Program: 
10:00 - 11:00 – exkurze v knihovně Goethe-Institutu v Praze

11:00 - 12:00 – Jana Schneider (Městská knihovna Drážďany) Knihovna jako místo pro malé i velké programátory a krotitele robotů"

Aby děti a mládež více vnímaly knihovnu jako mimoškolní prostor pro vzdělávání a trávení volného času, připravuje Městská knihovny Drážďany různorodé prázdninové programy. Kromě workshopů zaměřených na herní design a animaci si účastníci mohou formou hry vyzkoušet také kódování a tvorbu (Coding & Making), ilustraci, fotografii a tzv. stop-motion. Dále jsou pro ně připraveny konzolové hry, úniková místnost nebo den Harryho Pottera. Workshopy jsou nabízeny po celém městě, a sice v Ústřední knihovně a v 19 pobočkách Městské knihovny Drážďany. Cílem je navázat na svět a realitu dětí a mládeže a podpořit tak jejich kompetence, kreativitu a dovednosti. Během zimních, letních a podzimních prázdnin roku 2022 se těchto bezplatných prázdninových kurzů zúčastnilo více než 1 500 zájemců. S koncepcí, průběhem, rozmanitými nabídkami a výzvami Vás ve své přednášce seznámí Jana Schneider, mediální pedagožka Městské knihovny Drážďany.

12:00 - 12:30 – přestávka

12:30 - 13:30 – Hana Landová (Knihovna ČZU & Asociace knihoven vysokých škol ČR)  Vysokoškolské knihovny a blended learning: vzdělávání, služby, informační zdroje!

Prostředí vysokých škol se proměňuje. Mění se způsob výuky i studia. Tyto proměny byly ještě urychleny dvouletou zkušeností s online výukou během epidemie covid-19. Knihovny, jakožto nedílná součást vysokých škol, musejí být schopny na tyto změny reagovat. Jak by měla vypadat ideální kombinace prezenčních a online služeb? Jak vybalancovat rozsah tištěných a elektronických knihovních fondů, stejně jako online vzdělávacích aktivit v kombinaci s těmi prezenčními? A má rozvoj online forem vzdělávání dopad na plánování prostor a technického vybavení vysokoškolských knihoven? Toto jsou otázky, které si kladli zástupci 24 vysokých škol v rámci řešení společného projektu. A tento příspěvek vám představí některé odpovědi.

Jednání bude simultánně tlumočeno.
Spolupořadatelem semináře je také projekt Debate not Argue. Obě přednášky budou streamovány na jejich online platformě Palace of Literates.

Zpět