Konference Franz Kafka intermediální

Bohumil Kubišta: Modrý autoportrét Západočeská galerie v Plzni

Po, 03.06.2024 -
Čt, 06.06.2024

Goethe-Institut Prag

Přivlastňování a působení mezi obrazem, zvukem a slovem

Konference s bohatým doprovodným programem se nebude zabývat interpretací autora Franze Kafky, jeho díla a kontextu, ale spíše způsobem, jímž si jeho dílo přivlastňovaly jiné umělecké žánry, a tím, jak působilo v průběhu doby v různých kulturních kontextech.

Do jaké míry se odráží Kafkův vztah k výtvarnému a scénickému umění, hudbě a filmu v jeho textech? Existují mezi jeho texty a kresbami paralely? Je intermediální recepce čistě obsahová, nebo je předem strukturovaná Kafkovými "překlady" umění a médií do jeho textů? Jakými formami a prostředky reaguje na Kafkovy texty globální umění? Lze pozorovat podobnosti v přejímání Kafkových textů v různých druzích umění, nebo jsou tyto podobnosti specifické? Co se stává se specifiky Kafkova psaní v kontextech každodenní a populární kultury? Nebo: Kolik Kafky je v kafkárně?

Přihlášky:  Kafka24@hfm-weimar.de

Pořadatelé:
Johann Gottfried Herder-Forschungsrat
Výzkumné centrum Kurta Krolopa při Karlově univerzitě
Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Spolupracující partneři:
Německé velvyslanectví v Praze
Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově
Goethe-Institut Česká republika
Západočeská galerie Plzeň
DOX Centrum současného umění

Program festivalu začíná 3. června v Městské knihovně v Praze, pokračuje na Německém velvyslanectví v Praze a 4. června v Západočeské galerii v Plzni. Ve dnech 5. a 6. června se festivalový program uskuteční v Goethe-Institutu.

 

Program V Goethe-InstitutU

Středa, 5. června

09.45 hod.
Zahájení

10.00 hod.
Rüdiger Görner: Kafkas Dissonantik oder die Harmonie des Missklangs

10.30 hod.
Jürgen Daiber: Kafka, der Mäusemusikant - Zu einer intermedialen Hassliebe

11.30 hod.
Wolf-Georg Zaddach: Der Sound der Moderne. Kafka-Rezeptionen im Jazz

12.00 hod.
Dieter Heimböckel: Kafka auf der Bühne

14.00 hod.
David Černý: Das Denkmal und Franz Kafka – Atelierbesuch und Spaziergang durch Prag

17.00 hod.
Achim Küpper: Vom Anhalten der Bewegung. Noch einmal: Franz Kafka und der Film. Zur intermedialen Prädisposition des kafkaschen Schreibens

17:30 hod.
Luca Crescenzi: Verständnis oder Missverständnis: Kafka-Bilder in neueren Hollywood-Filmen

18:00 hod.
Večerní přednáška: Andreas Kilcher/Reiner Stach: Franz Kafka als Zeichner (tlumočení do češtiny)

19.15 hod.
Hans Koch: Fotoalbum rodiny Kafkových – zahájení výstavy
Fotografie zachycují Franze Kafku a jeho příbuzné, vyprávějí o židovské emancipaci a společenském vzestupu. Výstava konfrontuje fotografie s citáty Kafky a jeho příbuzných a ukazuje, že soudržnost Kafkovy rodiny byla silnější, než by se z některých autorových výroků mohlo zdát.

Čtvrtek, 6. června

09.30 hod.
Steffen Höhne: Vom Weltliteraten zum globalen Kafka-Mem. Diffusionen von Kafka-Wissen in die Populär- und Alltagskultur

10.00 hod.
Anne Hultsch: Wer nicht lesen will, muss spielen? Kafka-Texte interaktiv

11.00 hod.
Marc Weiland: Verwandlungen: Intermediale Aneignungsstrategien zwischen Adaption und Abstraktion

11.30 hod.
Alfrun Kliems: Kafka/Schulz: Der Zeichner als Gezeichneter

12.00 hod.
Daniel Weidner: A fantastical imprint on the social imagery. Der jüdische Kafka im Comic

Zpět