prohlídka města Queer Heritage Walk

Queer 24

So, 16.03.2024

14:00 - 16:00

Queer Prague: Malá Strana

Zajímá vás, jak se žilo gayům a lesbám v Praze v nedávné i vzdálenější minulosti? Ponořte se do queer atmosféry meziválečného období, nacistické okupace, komunistického režimu i "divokých" 90. let během historických procházek s historiky Dr. Ladislavem Jacksonem a Janem Krcalem. 

Queer historie je plná útlaku, ale i radosti, hledání štěstí i tragédií. Komentovaná prohlídka queer historie Prahy zahrnuje umělecká centra, jako jsou byty Jana Zrzavého, Galerie Jiřího Karáska ze Lvovic a byty dalších významných queer umělců a spisovatelů. Navštívíme také místa, která v minulosti sloužila jako významné cruising oblasti. Komentovanou prohlídku povede historik umění PhDr. Ladislav Jackson, Ph.D., a výkonný ředitel Společnosti pro queer paměť.

Společnost pro queer paměť je česká nezisková organizace, která shromažďuje, prezentuje a interpretuje minulost queer, nenormativních a LGBTIQ+ lidí. Sbírky jsou rozděleny do tří částí: muzeum, archiv a specializovanou knihovnu s množstvím vzácných tisků a časopisů. Společnost pro queer paměť pořádá přednášky, výstavy, spolupracuje s mnoha organizacemi na prosazování rovnosti a popularizaci queer historie.

Úcast zdarma
Nutná registrace

Zpět