Pódiová diskuze To samé v bledě modrém? O rozdělené společnosti v Čechách a na Blízkém východě.

Účastníci diskuse © Goethe-Institut

Čt, 19.01.2017

18:00

Goethe-Institut

V rámci projektu Carte Blanche Middle East

Paradoxním společným jmenovatelem tak rozdílných zemí jako je Česká republika a Jordánsko je fenomén rozdělené společnosti. Zatímco v Čechách vytyčují hranice protilehlých táborů kontroverzní témata uprchlictví a postojů k menšinám obecně, v Jordánsku se jako klíčová jeví podoba religiozity ať už v podobě konfliktu křesťanství versus islám, či tradicionalismu versus sekularismu. Ptáme se, nakolik jde o líc a rub téhož: souboje starého s novým, vzdělaných elit s většinovou společností, progresivní otevřenosti s omezeností a přežitky. Jak česká a jordánská společnost na tyto výzvy reagují? Kudy se ubírá a kdo těží z rozdělené společnosti? Jaké jsou perspektivy budoucího vývoje?

Českou a jordánskou společensko-politickou realitu bude promýšlet a debatovat přední jordánský spisovatel a politický komentátor Hisham Bustani, editorka výrazného jordánského webu propagujícího otevřenou společnost 7iber, Sara Qudah, básník a šéfredaktor Adam Borzič a novinářka Saša Uhlová.

Moderuje Petra Hůlová.

Zpět