Budoucnost teď!

Tematický prostor Budoucnost teď! Foto: Anna Pleslová, Goethe-Institut
Tematický prostor Budoucnost teď!

Oteplování Země, znečištění plasty, vymírání druhů nebo extrémní výkyvy počasí – to jsou jedny z nejpalčivějších problémů dnešní doby. Co znamená „udržitelnost“ v různých kontextech? Jak může každý z nás spoluutvářet budoucnost? Náš doprovodný program k tematickému prostoru Budoucnost teď! se těmito otázkami zabývá. Chceme vytvářet podmínky k tomu, abychom se - každý sám za sebe i spolu s ostatními - mohli zamyslet nad ekologicky zodpovědným životním stylem a nad úlohou, která v tomto směru připadá celé společnosti.