ენის დონის განმსაზღვრელი ტესტი

ენის დონის განმსაზღვრელი ონლაინ ტესტი

  • შესაფერისი კურსის ინდივიდუალურად შერჩევა
  • ზუსტი შედეგი, მაგ: A1.2, B2.1

უფასო

საცდელი ტესტი

  • ენის დონის მიახლოებითი შეფასება
  • ხანგრძლივობა 15-20 წუთი
  • უფასო