Дасгалын материал

(-руу) буцах Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 шалгалтанд бэлдэх сонсох, унших, бичих, ярих хэсгүүдийн дасгалын материалыг эндээс үзнэ үү.

Татаж авах материалууд

B1-Загвар шалгалт, насанд хүрэгчид B1-Загвар шалгалт, насанд хүрэгчид Сонсох шууд сонсох (37:21 мин.)

B1-Загвар шалгалт, насанд хүрэгчид Сонсох татаж авах (MP4, 35 MB)

B1-Загвар шалгалт, насанд хүрэгчид Ярих шууд үзэх (12:49 мин.)
© Goethe-Institut

B1-Дасгал, насанд хүрэгчид B1-Дасгал, насанд хүрэгчид Сонсох шууд сонсох (39:13 мин.)

B1-Дасгал, насанд хүрэгчид Сонсох татаж авах (MP4, 37 MB)B1-Загвар шалгалт, өсвөр үе B1-Загвар шалгалт, өсвөр үе Сонсох шууд сонсох (36:38 мин.) 

B1-Загвар шалгалт, өсвөр үе Сонсох татаж авах (MP4, 35 MB)

B1-Дасгал, өсвөр үе B1-Дасгал, өсвөр үе Сонсох шууд сонсох (39:41 мин.)

B1-Дасгал, өсвөр үе Сонсох татаж авах (MP3, 27 MB)