Монгол улс дахь мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Мэргэжил дээшлүүлэх Зураг: Goethe-Institute in Deutschland

Гёте-Институт герман хэлний багш нарт зориулан өргөн хүрээний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт санал болгодог билээ. Манай мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд нь заах арга зүй, сургах зүйн болон соёл хоорондын чадвараа сэргээхээс гадна Герман улсын талаар төрөлжсөн дүр зураг өөртөө бий болгох боломж олгодог. Ингэхдээ та олон үндэстний хүмүүстэй санал бодлоо солилцож, герман хэлний мэдлэгээ сайжруулах боломжтой.