Dáta:Demokracia

Data: Democracia ©Branislav Matis, Ivan Galdík

O projekte

Každý deň sa generujú miliardy obsahov a dát najrozličnejšieho typu, ktoré sú vzápätí dostupné ľuďom na celej zemeguli. Každým lajkom na sociálnych sieťach a každou nahratou fotografiou zanechávame silnú dátovú stopu. Ako sa narába s našimi dátami, stávame sa produktom, sme meraní a pozorovaní? Čo sa s informáciami z dlhodobého hľadiska stane – kedy a ako, kým a v akých súvislostiach budú využité?  

Projekt Goetheho inštitútu  „Dáta:Demokracia“ sa zaoberá digitalizáciou všetkých oblastí nášho života a kladie otázky k téme kontroly a cenzúry informácií. V rámci tohto projektu sa popri výstave Globálna kontrola a cenzúra v Novej Synagóge v Žiline koná viacero sprievodných podujatí v Bratislave.

Byť aktívny

Dvojaký život tvojho toastovača

Odpovede na najdôležitejšie otázky k téme ochrana dát

Bezpečnosť na internete - vysvetlené jednoducho

Päť videonávodov k bezpečnejšiemu surfovaniu na internete

Otestuj svoj prístup k ochrane dát

Ako zaobchádzaš so svojimi osobnými údajmi na internete?

Články

Program

Partneri

Partner © Goethe Institut

Partneri © Goethe-Institut