Úvahy o svete po korone

Day-Afterthoughts in your head © Kitty Kahane

Vírus nám ukazuje, aký je náš verejný život globálne prepojený a zároveň krehký. Čo znamená pandémia pre každého a každú z nás a čo pre spoločnosť ako celok?

Intelektuáli, umelkyne a umelci z celého sveta odpovedajú na túto otázku – s pohľadom na dnešok a do budúcnosti.