Úvahy o svete po korone

Day-Afterthoughts in your head © Kitty Kahane

Vírus nám ukazuje, aký je náš verejný život globálne prepojený a zároveň krehký. Čo znamená pandémia pre každého a každú z nás a čo pre spoločnosť ako celok?

Intelektuáli, umelkyne a umelci z celého sveta odpovedajú na túto otázku – s pohľadom na dnešok a do budúcnosti.

Stanovisko riaditeľa Goetheho inštitútu Markusa Hubera k opatreniam proti šíreniu koronavírusu na Slovensku

Milé návštevníčky, milí návštevníci,
 
Javiská osireli, brány múzeí sa zatvorili, orchestre nehrajú. Umeniu chýba publikum. Pre modernú spoločnosť je to katastrofa. Nielen preto, že nám chýba príjemné trávenie voľného času. To tiež. Ale najmä preto, že spoločnosti chýba miesto, kde môže pozorovať a reflektovať samú seba. Práve toto sa totiž nedeje nikde tak výrazne ako v umení. Umenie má schopnosť prostredníctvom vnemov komunikovať a približovať dôležité témy. Keď umenie zmĺkne, zmĺkne aj zdroj sebakritiky, chýbajú nové perspektívy a utópie. A práve tie potrebujeme práve teraz, v čase, kedy sa máme vyhýbať sociálnemu kontaktu.

S o to hlbším nepochopením boli pred pár dňami prijaté nové hygienické opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu. Obmedzenia v oblasti kultúry postavili slovenskú kultúrnu obec nielen pred enormné logistické prekážky. Aký majú opatrenia dopad na už prebiehajúce podujatia? Ako sa za týchto okolností dajú pripravovať dramaturgické plány, koncerty, výstavy, konferencie? Obmedzenia sa súčasne stávajú existenčnou hrozbou – pre organizátorov, ktorí podstupujú obrovské finančné riziko, pre umelcov a umelkyne, ktorí strácajú angažmán, pre všetkých remeselníkov, technikov, dodávateľov služieb, ktorí prispievajú k tvorbe úspešných kultúrnych podujatí. Je potrebná solidarita a podpora, aby miesto, ktoré je pre spoločnosť také dôležité, nezaniklo.

Napriek obmedzeniam sa niektoré podujatia a festivaly konajú online alebo s obmedzeným počtom divákov. Je povzbudzujúce sledovať, s akou kreativitou a energiou kultúrni tvorcovia na Slovensku čelia výzvam – konštruktívne, so snahou o dialóg, ale aj s veľkým rozhorčením.
 
Goethe-Institut sám seba chápe ako platformu pre medzinárodnú kultúrnu výmenu. Podporujeme transkultúrny dialóg v Európe aj mimo nej, prispievame k medzinárodnému zosieťovaniu kultúrnych aktérov, pretože sme presvedčení, že každá spoločenská diskusia potrebuje takúto mnohohlasnosť – práve v dobe pandémie. „Aj v časoch najväčšieho šťastia a najväčšej núdze potrebujeme umelcov.“ Goethe