หนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปล

ตีพิมพ์ล่าสุด

Schuld ©Read101
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ความผิด
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Schuld
ผู้แต่ง: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: เฉิดฉวี แสงจันทร์
สำนักพิมพ์: Read101
ISBN: 9786168310250
Daheim © สำนักพิมพ์ Library House ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ติดบ้าน
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Daheim
ผู้แต่ง: Judith Hermann
ผู้แปล: นันทนา อนันต์โกศล
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123973
หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Social Translating
 
Der Vorleser © สำนักพิมพ์ Library House ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): อ่านรักวันโลกร้าว
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Der Vorleser
ผู้แต่ง: Bernhard Schlink
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123966

Irgendwann werden wir uns alles erzählen © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): สักวันเราจะเล่าทุกอย่างสู่กันฟัง
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Irgendwann werden wir uns alles erzählen
ผู้แต่ง: Daniela Krien
ผู้แปล: ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123850
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
 
Cover Verzeichnis einiger Verluste © สำนักพิมพ์กำมะหยี่
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): หายสาบสูญ
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Verzeichnis einiger Verluste
ผู้แต่ง: Judith Schalansky
ผู้แปล: โปรดปราณ อรัญญิก
สำนักพิมพ์: กำมะหยี่
ISBN: 9786165630375
หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Social Translating
 

เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Liebe im Ernstfall
ผู้แต่ง: Daniela Krien
ผู้แปล: ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123515
 
โทษ © สำนักพิมพ์รหัสคดี
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): โทษ
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Strafe
ผู้แต่ง: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: เฉิดฉวี แสงจันทร์
สำนักพิมพ์: รหัสคดี
ISBN: 9789742112684
 
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช เซ็ท, การกำกับฉาก, สถานการณ์, ผลงานปี 1987–2005 © สำนักพิมพ์ Silkworm International
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช เซ็ท การกำกับฉาก สถานการณ์, ผลงานปี 1987-2005
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Rirkrit Tiravanija: Set, Szenario, Situation. Werke 1987-2005
ผู้แต่ง: Jörn Schafaff
ผู้แปล: สุดาวรรณ สินธุประมา
สำนักพิมพ์: Silkworm International
ISBN: 9786162151682
 

โอลก้า © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): โอลก้า
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Olga
ผู้แต่ง: Bernhard Schlink
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123430
 


Cover Die Welt im Rücken © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ในโลกอันแปรปรวน: บันทึกของนักเขียนไบโพลาร์
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Welt im Rücken
ผู้แต่ง: Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123287
หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Social Translating
 

 
อเมริคา (ชายผู้สาบสูญ) © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): อเมริคา (ชายผู้สาบสูญ)
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Amerika (Der Verschollene)
ผู้แต่ง: Franz Kafka
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123119
 
คดีโคลลินี © รหัสคดี
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): คดีโคลลินี
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Der Fall Collini
ผู้แต่ง: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: เฉิดฉวี แสงจันทร์
สำนักพิมพ์: รหัสคดี
ISBN: 9789742112622
 

(ช่วยอ่านสักนิด) นิยายวรรณกรรม © สำนักพิมพ์ Bookmoby Press
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): (ช่วยอ่านสักนิด) นิยายวรรณกรรม
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Einen Blick werfen
ผู้แต่ง: Joachim Zelter
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
สำนักพิมพ์: Bookmoby Press
ISBN: 9786168123027
 
จดหมายถึงพ่อ © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): จดหมายถึงพ่อ
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Brief an den Vater
ผู้แต่ง: Franz Kafka
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123034
 
โยเซฟิเนอ นักร้องสาวหรือประชากรหนูและเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ © สำนักพิมพ์ Library House
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): โยเซฟิเนอ นักร้องสาวหรือประชากรหนูและเรื่องสั้นคัดสรรอื่น ๆ             
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse und andere Kurzgeschichten
ผู้แต่ง: Franz Kafka
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786169246251
 

อาชญากรรม © สำนักพิมพ์รหัสคดี
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): อาชญากรรม              
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Verbrechen
ผู้แต่ง: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: เฉิดฉวี แสงจันทร์
สำนักพิมพ์: รหัสคดี
ISBN: 9789742112516
 

ลมหายใจที่ขาดห้วง © สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ลมหายใจที่ขาดห้วง
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Atemschaukel
ผู้แต่ง: Herta Müller
ผู้แปล: ผศ. ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
ISBN: 9786160421718
 

สูทไส้กรอก © สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): สูทไส้กรอก               
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Entdeckung der Currywurst
ผู้แต่ง: Uwe Timm
ผู้แปล: ชลิต ดุรงค์พันธุ์
สำนักพิมพ์: ไรท์เตอร์
ISBN: 9786167751613
 

ชายหนุ่มผู้ถอนตัวจากโลก © สำนักพิมพ์วงกลม
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): ชายหนุ่มผู้ถอนตัวจากโลก       
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Herr Jensen steigt aus
ผู้แต่ง: Jakob Hein
ผู้แปล: อธิคม แสงไชย
สำนักพิมพ์: วงกลม
ISBN: 9786167290089

คนวัดโลก © สำนักพิมพ์วงกลม
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): คนวัดโลก
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Vermessung der Welt
ผู้แต่ง: Daniel Kehlmann
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
สำนักพิมพ์: วงกลม
ISBN: 9789745826175
 

แวร์เธ่อร์ระทม © โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย): แวร์เธ่อร์ระทม
ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Leiden des jungen Werther
ผู้แต่ง: Johann Wolfgang von Goethe
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
ISBN: 9787798719
 

ติดตามเราได้ที่