ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

blur tar

ไม้มญชุ์ลภัส ศิรวงศ์วานิช
‘Blur Tar’ สร้างขึ้นจากงานอันเป็นเอกลักษณ์ของทอมมา แอบทส์ งานไคเนติก โมบายชิ้นนี้ใช้การตัดกันของสี รูปร่าง แพทเทิร์นลายเรขาคณิต และความรู้สึกของการจัดวางอย่างอิสระเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของรูปทรง
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

blur tar - ไม้มญชุ์ลภัส ศิรวงศ์วานิช© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond