ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

DOT.BLUE

นพรดา สว่างไสว
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ออกแบบด้วยการใช้กลุ่มสีเย็นและสัญลักษณ์ของวงกลม เมื่อโมบายเกิดการเคลื่อนไหว จะเกิดเส้นโค้ง วงกลมต่างขนาด และรูปแบบ

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

DOT.BLUE - นพรดา สว่างไสว© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond