ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

My ThirdD Room

นภสร แซ่ซิน
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของโทมัส ไชบิตซ์ ศิลปินนามธรรมชาวเยอรมัน งานชิ้นนี้แสดงถึงความเข้าใจในมิติที่สาม ธรรมชาติของเวลาที่ควบคุมไม่ได้ เพราะซับซ้อน และทับซ้อน การใช้รูปร่างและสีสร้างภาพลวงตาให้กับผู้ชม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทมัส ไชบิตซ์

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

My ThirdD Room - นภสร แซ่ซิน© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond