ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Symphonic

ฐิตารีย์ สงเนียม
Symphonic ชื่อของไคเนติก โมบายที่ข้าพเจ้าได้นำผลงานศิลปะนามธรรมและความสัมพันธ์กับดนตรีของแคนดิสกีมาเป็นจุดเริ่มต้น งานชิ้นนี้สำรวจแนวคิดในการใช้เส้นและรูปร่างที่เป็นเสมือนโครงสร้างของท่วงทำนองที่เชื่อมต่อทัศนธาตุ และสีของกลุ่มเสียง สร้างสรรค์ดนตรีสามมิติรูปแบบใหม่


ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Symphonic - ฐิตารีย์ สงเนียม© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond