ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Evarchive

พิมพ์มาดา ญาณอุบล
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของเอวา เฮสเส ศิลปินชาวเยอรมัน ผลงานชิ้นนี้มีการทดลองวัสดุและเทคนิคการตัดกระดาษ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอวา เฮสเสถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Evarchive - พิมพ์มาดา ญาณอุบล© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond