ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

small horn

สุรวดี ตรีเทพจุลยากูล
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของโซฟี สมอลฮอร์น จากผลงานที่ชื่อ “100 Prints” การสำรวจทดลองการใช้รูปร่าง รูปทรงให้เคลื่อนไหวราวกับเต้นรำภายในพื้นที่จำกัด
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

small horn - สุรวดี ตรีเทพจุลยากูล© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond