โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

ดร. ชูมัคเคอร์ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพฯ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บล๊อก „Deutsch in Thailand“
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

สัญญาข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกลงนามโดยนางสุมาลี เทียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นางคณึงนิต ชวนภิรมย์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศโรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย และดร. อูลริเค เลวาร์ค หัวหน้าแผนกภาษาเยอรมัน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณทิโม คอซโลว์สกี ผู้ประสานงานโครงการฯ นางจันทรา ตันติพงศานุรักษ์ จากกระทรวงศึกษาธิการ และคุณเธโอดอร์ โพรฟเฟอ จากสถานทูตเยอรมนี

ดร. ชูมัคเคอร์ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพฯ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

สัญญาข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกลงนามโดย ผศ.ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และดร. นอร์แบร์ท ชปิทซ์ผู้อำนวยการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.พวง เพช ร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และเอกอัครราชทูต รอล์ฟ ชูลเซ่ 
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

สัญญาข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกลงนามโดยนางสุมาลี เทียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นางคณึงนิต ชวนภิรมย์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศโรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย และดร. อูลริเค เลวาร์ค หัวหน้าแผนกภาษาเยอรมัน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณทิโม คอซโลว์สกี ผู้ประสานงานโครงการฯ นางจันทรา ตันติพงศานุรักษ์ จากกระทรวงศึกษาธิการ และคุณเธโอดอร์ โพรฟเฟอ จากสถานทูตเยอรมนี
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

สัญญาข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกลงนามโดยนายธงชัย พงษ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.สิทธิชัย พุ่มบ้านเซ่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และดร. อูลริเค่ เลวาร์ค หัวหน้าแผนกภาษาเยอรมัน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณทีโม คอซโลว์สกี ผู้ประสานงานโครงการฯ นางจันทรา ตันติพงศานุรักษ์ จากกระทรวงศึกษาธิการ และคุณเธโอดอร์ โพรฟเฟอ จากสถานทูตเยอรมนี


ดร. ชูมัคเคอร์ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพฯ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต วันที่ 9 กรกฎาคม 2552
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี 

"Schulportrait auf Pasch-Net"
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

ดร. ชูมัคเคอร์ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บล๊อก„Deutsch in Thailand“
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

คุณเอลเคอ ทีดท์ อุปฑูตจากสถานฑูตเยอรมนีได้มอบป้ายสัญลักษณ์
โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บล๊อก “Deutsch in Thailand”
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

ในพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต จัดขึ้นโดยมี นางสิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายทีโม่ คอซโลว์สกี ผู้ประสานงานโครงการฯ และตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี นายฮาเก่น เดิร์กเซน กงสุลกิตติมศักดิ์ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายด้วยตำราเรียนเกี่ยวกับภาษา เยอรมันในชั้นเรียน อุปกรณ์ทางด้านเทคนิค รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมันในการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมที่ ประเทศเยอรมนี

ดร. ชูมัคเคอร เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพฯ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

​Im Blog „Deutsch in Thailand“