ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
เลือกหลักสูตร

การเรียนแบบผสมผสาน

เรียนเยอรมันด้วยกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ผสมผสานกับการเรียนด้วยตัวเองอย่างอิสระ

เลือกหลักสูตร
Illustration: Klassenzimmer, Mann sitzt am Tisch, Laptop und Tasse stehen auf dem Tisch.
 • 60 เปอร์เซ็นต์ จากการเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกับครูและผู้เรียนในกลุ่ม
 • 40 เปอร์เซ็นต์ จากการเรียนรู้แบบอิสระบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของเรา
 • การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน

เรียนแบบมีส่วนร่วมเหมือนเรียนในคลาสจริง

การรวมกันอย่างสมดุลระหว่างการเข้าห้องเรียนออนไลน์ถ่ายทอดสด (60%) กับการเรียนออนไลน์อย่างอิสระ (40%) โดยมีผู้สอนดูแลใกล้ชิด นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้ง อ่าน เขียน ฟัง และพูด
 • ระดับคอร์สเรียน
  A1-B1

 • เริ่มเรียน
  มกราคม เมษายน กรกฏาคม ตุลาคม

 • ระยะเวลา
  10 สัปดาห์

 • จำนวนผู้เรียน
  ไม่เกิน 16 คน

 • บริการแพลตฟอร์มออนไลน์
  ตลอดระยะเวลาเรียน + 3 เดือนหลังจากคอร์สจบ

 • ราคา
  6,100 บาท

Blended Learning คือทางเลือกในอุดมคติของผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเยอรมันอย่างรวดเร็ว แต่มีเวลาสำหรับมาเข้าคลาสเรียนค่อนข้างน้อย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเรียนแบบออนไลน์ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

หลักสูตร Blended Learning ได้ผสานรวมข้อดีของการเรียนทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการเรียนแบบกลุ่มอย่างเข้มข้น และการเรียนออนไลน์แบบอิสระ การเรียนแบบนี้จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น

คอร์ส Blended Learning แต่ละคอร์สมีระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยมีทั้งหมด 50 คาบเรียน (คาบเรียนละ 45 นาที) ซึ่งเวลาเรียนทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ดังนี้
 • 60% สำหรับคลาสเรียนออนไลน์ถ่ายทอดสด (หรือ Online Live Classes)
 • 40% สำหรับการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

 


คลาสเรียนออนไลน์กับผู้สอน

 • เข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเรียนกับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่น ๆ ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
 • ในคลาสเรียนกับผู้สอน ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการฝึกฝนทักษะการพูด ร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมันและเตรียมตัวสำหรับบทเรียนออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ถัดไป
 • เรียนเป็นกลุ่ม 8 – 16 คน 

การเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

 • ผู้เรียนจะได้รับรหัสผ่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของสถาบันเกอเธ่และพบกับเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาการเรียนเป็นภาษาเยอรมันในรูปแบบของแบบฝึกหัด การ์ดคำศัพท์สำหรับการทบทวนคำศัพท์ด้วยตนเอง และบทสรุปเนื้อหาไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค รวมถึงรูปประโยคต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • ผู้สอนจะมอบหมายภารกิจและแบบฝึกหัดออนไลน์รายสัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดดังกล่าวเร็วช้าเท่าใดก็ได้ ในช่วงกรอบเวลาที่กำหนดให้ แบบฝึกหัดดังกล่าวจะเตรียมความพร้อมสำหรับคลาสเรียนครั้งถัดไปที่ผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะการสื่อสารพร้อมกับผู้เรียนท่านอื่น ๆ
 • กิจกรรมในบทเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นงานเดี่ยว และมีกิจกรรมบางส่วนเป็นงานกลุ่ม ตัวอย่างเช่นผู้เรียนเขียนข้อความเกี่ยวกับตันเองและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความของผู้เรียนคนอื่น ๆ เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น ครอบครัว กิจกรรมยามว่าง เหตุการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ
 • ตัวอย่างระดับ A1 @ Goethe-Institut
 • ตัวอย่างระดับ A1 @ Goethe-Institut
 • ตัวอย่างระดับ A1 @ Goethe-Institut
 • ตัวอย่างระดับ A2 @ Goethe-Institut
 • ตัวอย่างระดับ A2 @ Goethe-Institut

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและมีอินเทอร์เน็ต
 • มีเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการเรียนออนไลน์แบบอิสระ
 • ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนที่ได้รับมอบหมายในเวลาที่กำหนดได้
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี (เนื่องจากภาษาที่ใช้ช่วยเหลือในโปรแกรมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ) 

ยังไม่เจอสิ่งที่คุณตามหาใช่ไหม เรามั่นใจ
ว่าเราจะหาคอร์สที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้

ถ้าคุณมีคำถาม ติดต่อ +66 2108 82 12 เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ อีเมลหาเราที่ courses-bangkok@goethe.de