ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพ

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยคือพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของท่านในการฝึกอบรมด้านภาษาสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีสำหรับผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทางต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) และการบริการด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ท่านมีแรงงานเฉพาะทางที่จะส่งไปประจำยังหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ในเยอรมนี เรามีชั้นเรียนคุณภาพสูง ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันที่กรุงเทพ
 
คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพ © สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

จุดเด่นของหลักสูตร

  • ชั้นเรียนคุณภาพระดับมืออาชีพทีใช้ทั้งวิธีการสอนและเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ครูผู้สอนชาวไทยและเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมการสอนภาษาเยอรมันและได้รับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
  • เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในประเทศไทย
  • การเรียนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในบรรยากาศเยอรมัน
  • สามารถสอบวัดระดับภาษาได้ในที่เดียว
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการไปใช้ชีวิตในเยอรมนีที่ดีที่สุด นอกจากทักษะความสามารถทางภาษาแล้ว ความรู้ความเข้าใจในด้านพหุวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อมาเรียนกับเรา ท่านไม่เพียงได้รับความรู้ทางภาษา แต่ยังได้เสริมทักษะความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความท้าทายที่ท่านจะต้องประสบในบริบทการทำงานเป็นประจำทุกวันได้อย่างประสบความสำเร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมด้านพหุวัฒนธรรม โปรดอ่านเพิ่มเติมที่นี่
 

ระยะเวลา

เราสามารถปรับแผนการเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ตามระดับความรู้ทางภาษาที่ท่านต้องการให้พนักงานของท่านได้รับ ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่สุด โดยจะมีการประเมิน อาทิ การสอบวัดระดับภาษา ระดับภาษาที่เรียนต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถระบุปัญหาทางการเรียนได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเร่งรัดจนถึงระดับ B2 มีดังนี้

Modellgrafik A1 bis B2 (en) ท่านต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสาขาใดที่เยอรมนี ความรู้ภาษาในระดับใดที่ท่านต้องใช้สำหรับการขอวีซ่าทำงาน ท่านมีเวลามากน้อยเพียงใด ชั้นเรียนมีขนาดเท่าใด เรายินเสมอที่จะตอบข้อสงสัยและจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของท่าน
 

คำถามที่พบบ่อย