ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพ© สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพ

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยคือพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของท่านในการฝึกอบรมด้านภาษาสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีสำหรับผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทางต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) และการบริการด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ท่านมีแรงงานเฉพาะทางที่จะส่งไปประจำยังหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ในเยอรมนี เรามีชั้นเรียนคุณภาพสูง ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันที่กรุงเทพ
 


จุดเด่นของหลักสูตร

  • ชั้นเรียนคุณภาพระดับมืออาชีพทีใช้ทั้งวิธีการสอนและเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ครูผู้สอนชาวไทยและเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมการสอนภาษาเยอรมันและได้รับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
  • เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในประเทศไทย
  • การเรียนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในบรรยากาศเยอรมัน
  • สามารถสอบวัดระดับภาษาได้ในที่เดียว
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการไปใช้ชีวิตในเยอรมนีที่ดีที่สุด นอกจากทักษะความสามารถทางภาษาแล้ว ความรู้ความเข้าใจในด้านพหุวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อมาเรียนกับเรา ท่านไม่เพียงได้รับความรู้ทางภาษา แต่ยังได้เสริมทักษะความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความท้าทายที่ท่านจะต้องประสบในบริบทการทำงานเป็นประจำทุกวันได้อย่างประสบความสำเร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมด้านพหุวัฒนธรรม โปรดอ่านเพิ่มเติมที่นี่
 


ระยะเวลา

เราสามารถปรับแผนการเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ตามระดับความรู้ทางภาษาที่ท่านต้องการให้พนักงานของท่านได้รับ ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่สุด โดยจะมีการประเมิน อาทิ การสอบวัดระดับภาษา ระดับภาษาที่เรียนต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถระบุปัญหาทางการเรียนได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเร่งรัดจนถึงระดับ B2 มีดังนี้

Modellgrafik A1 bis B2 (en)

ท่านต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสาขาใดที่เยอรมนี ความรู้ภาษาในระดับใดที่ท่านต้องใช้สำหรับการขอวีซ่าทำงาน ท่านมีเวลามากน้อยเพียงใด ชั้นเรียนมีขนาดเท่าใด เรายินเสมอที่จะตอบข้อสงสัยและจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของท่าน
 


คำถามที่พบบ่อย

เงื่อนไขในการขอวีซ่าทำงานรวมไปถึงเอกสารรับรองทักษะความรู้ทางภาษานั้นมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะอาชีพนั้นๆ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพและหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในเยอรมนี
หน่วยงานของเราไม่ได้เป็นผู้จัดหาแรงงาน แต่เราสามารถช่วยเหลือท่านได้ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะประเมินความความรู้ทางภาษาของผู้สมัครงาน
เพื่อการเรียนรู้ภาษาที่ประสบความสำเร็จ เนื้อหาเข้มข้นและดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทักษะการเรียนภาษาที่ดีและมั่นใจได้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ความสามารถทางภาษาในระดับสูง โดยเฉพาะภาษาที่ชาวไทยมองว่าเป็นภาษาที่มีความเชื่อมโยงกันกับภาษาเยอรมัน อาทิ ภาษาอังกฤษ ถือเป็นตัวชี้วัดได้และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนภาษาเยอรมันให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีอีกด้วย นอกจากนั้น ความคุ้นเคยในการใช้ตัวอักษรโรมันยังมีความจำเป็นอย่างมากและเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาให้ได้อย่างรวดเร็ว
เราตระหนักว่าคอร์สเรียนที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะสำหรับเป้าหมายภาษาในระดับขั้นสูงนั้นควรเป็นคอร์สเรียนแบบเร่งรัด (เรียนเต็มเวลา) มากที่สุด เนื่องจากการเรียนในคอร์สดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนภาษาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด และทำให้ได้เดินทางไปทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ของเรานั้น การเรียนภาษาจะประสบความสำเร็จและยั่งยืนยิ่งกว่าก็เมื่อผู้เรียนได้มีสมาธิอยู่กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ ในการที่จะสอบผ่านการวัดระดับภาษาและการเรียนรู้ภาษาในระดับต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันนั้น ความรู้ทางภาษาในระดับที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจนั้นถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ สิ่งที่อาจเบนความสนใจจากการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานและความเหนื่อยล้าจากการทำงานนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ได้
การสอบผ่านการวัดระดับนั้นถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น กรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบในคอร์สเรียนพื้นฐานของเรา ผู้เรียนจะต้องทำการเรียนซ้ำในระดับชั้นเดิม โดยจะต้องเป็นระดับเดียวกับคอร์สที่กำลังเรียนอยู่และจะต้องมีที่ว่างให้ผู้เรียนในคอร์สนั้นด้วย ดังนั้น เราขอแนะนำให้ผู้เรียนที่ประสบปัญหาในการเรียนขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกระบวนการเรียนของคอร์สดังกล่าว