สื่อแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Test PRO Pflege

คุณสามารถค้นหาสื่อแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดสำหรับการสอบ Goethe-Test PRO Pflege ได้ที่นี่

ข้อสอบสำหรับการทดลองสอบ

  Goethe-Test PRO Pflege ​​​​​​​
ลองทำข้อสอบในส่วนที่เป็นแบบดิจิตอลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันเลย

Goethe-Test PRO Pflege ข้อสอบสำหรับการทดลองสอบ​​​​​​​

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Goethe-Test PRO Pflege

© Goethe-Institut

การสมัครและลงทะเบียนครั้งแรกที่ MeinGoethe.de

© Goethe-Institut