เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat B1

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat B1 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้ใหญ่ ฟังตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (37.21 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (MP4, 35 MB)

ดูตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการพูด (12.49 นาที)
Das Goethe-Zertifikat B1 ist eine Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene.
© Goethe-Institut

แบบฝึกหัด B1 สำหรับผู้ใหญ่ ฟังแบบฝึกหัด B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (39.13 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด B1 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (MP4, 37 MB)ตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับเยาวชน ฟังตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (36.38 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (MP4, 35 MB)

แบบฝึกหัด B1 สำหรับเยาวชน ฟังแบบฝึกหัก B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (39.41 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (MP4, 27 MB)