Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

คุณต้องการ

  • เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
  • หลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันระดับสูงเพื่อการทำงาน
  • เตรียมพร้อมเพื่อการทำงานในสายการแพทย์
  • หลักฐานรับรองประสิทธิผลทางการเรียนระดับ B2
  • ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับในระดับสากล

การสอบ Goethe-Zertifikat B2 เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่ และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 นี้จะเปิดสอบสำหรับเยาวชนด้วย เพื่อรับรองยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันในระดับที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง เทียบเท่ากับระดับ 4 หรือ B2 จากทั้ง 6 ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป หรือ GER
 

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

  • เข้าใจเนื้อหาหลักของบทความซับซ้อนที่มีเนื้อหาทั้งรูปธรรม นามธรรมและเฉพาะทางที่คุณถนัด รวมถึงสามารถเข้าใจการอภิปรายทางวิชาการ
  • โต้ตอบได้อย่างฉับพลันและคล่องแคล่วในระดับที่สามารถโต้ตอบสนทนากับผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
  • แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนและละเอียด แสดงจุดยืนในประเด็นของการสนทนา บอกข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ได้

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) ราคาที่ถูกกว่าราคาปรกติที่ปรากฏเป็นราคาสำหรับผู้ที่เคยเรียนคอร์สภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ฯแล้วนภายในเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่การจบคอร์สเรียนภาษาจนถึงวันเวลาที่มีการจัดสอบภาษาเยอรมัน ในกรณีดังกล่าว ราคาค่าสมัครจะมีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระหว่างการจองลงทะเบียน หากไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าว โปรดกรุณาติดต่อห้องทะเบียนของสถาบันฯ

ตารางสอบและการสมัครสอบ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ (ตารางสอบ การสมัคร วิธีการชำระเงินและอื่นๆ) ได้ที่นี่

การจัดเตรียม

เอกสารแบบฝึกหัด

ดูตัวอย่างข้อสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ แบบฝึกหัดสำหรับผู้พิการและแบบอินเตอร์แอคทีฟ ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเงื่อนไข เนื้อหาข้อสอบและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Goethe-Zertifikat B2 ได้ที่นี่