เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat B2

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat B2 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่

ฟังตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (38.27 นาที)

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (MP4, 37 MB)

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่ Modul Sprechen direkt ansehen (16:13 Min.)
© Goethe-Institut

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับเยาวชน ฟังตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (34.41 นาที)

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (MP4, 34 MB)