เอกสารแบบฝึกหัด
2019

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat B2

ข้อสอบใหม่ในปี 2019

ข้อสอบ Goethe-Zertifikat B2 ได้มีการปรับปรุงใหม่ ข้อสอบ Goethe-Zertifikat B2 ชุดใหม่นี้จะเริ่มใช้สอบในปี 2019 ศูนย์สอบที่ได้รับเลือกจะเริ่มใช้ข้อสอบดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม 2019 และสำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ทั่วโลกจะเริ่มใช้งานในวันที่ 1 สิงหาคม 2019 โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์สอบของคุณ

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat B2 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่

ฟังตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (38.27 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (MP4, 37 MB)

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่ Modul Sprechen direkt ansehen (16:13 Min.)
Das Goethe-Zertifikat B2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene und für Jugendliche.
© Goethe-Institut

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับเยาวชน ฟังตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (34.41 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ B1 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (MP4, 34 MB)