เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat B2

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat B2 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่

ฟังตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการฟัง (38.27 นาที)

ชุดฝึกทำข้อสอบในระดับ C1 สำหรับผู้ใหญ่ หมวดทดสอบการพูด (16.13 นาที)
© Goethe-Institut

ตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับเยาวชน ฟังตัวอย่างข้อสอบ B2 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (34.41 นาที)