เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด A1 - 01 แบบฝึกหัด A1 - 01 ฟังข้อสอบทักษะการฟัง (12.22 นาที) 
Audio wird geladen

(MP4, 12 MB)


แบบฝึกหัด A1 - 02
ฟังแบบฝึกหัด A1 - 02 ทักษะการฟัง (14.49 นาที) 
Audio wird geladen

(MP4, 14 MB)

ดูแบบฝึกหัด A1 - 02 ทักษะการพูด (7.10 นาที) 
Das Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ist eine Deutschprüfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren.
© Goethe-Institut