เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด A1 - 01 แบบฝึกหัด A1 - 01 ฟังข้อสอบทักษะการฟัง (12.22 นาที) 
แบบฝึกหัด A1 - 02 ฟังแบบฝึกหัด A1 - 02 ทักษะการฟัง (14.49 นาที) 
ดูแบบฝึกหัด A1 - 02 ทักษะการพูด (7.19 นาที) 
Goethe-Institut