เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A2

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat A2 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับผู้ใหญ่ ฟังตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (23.35 นาที)
Audio wird geladen

ดูตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับผู้ใหญ่ ทักษะการพูด (11.19 นาที)
Das Goethe-Zertifikat A2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene.
© Goethe-Institut


แบบฝึกหัดระดับ A2 สำหรับผู้ใหญ่ แบบฝึกหัดชุดข้อสอบฟัง ระดับ A2 สำหรับผู้ใหญ่ สำหรับฟังผ่านเว็บไซต์ (24:10 Min.)
Audio wird geladen