ศูนย์การศึกษาต่อ

Studienberatung Photo: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

คุณทราบหรือไม่ เมื่อ 100 ปีที่แล้วครึ่งหนึ่งของนักเรียนในต่างประเทศ ลงทะเบียนเรียนที่มหา- วิทยาลัยเยอรมัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศเยอรมนีก็เป็นที่ดึงดูดทุกคนที่ต้องการหาที่ 

เรียนดีอันดับหนึ่ง เหตุผลดีๆในการเรียนที่ประเทศเยอรมนี

  • มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศเยอรมนีก่อตั้งขึ้นที่เมืองไฮเดลแบรก ปี 1386 ในปัจจุบันนี้มีสถาบันการศึกษามากกว่า 300 แห่งที่มีหลักสูตรที่ดีเยี่ยม
  • ภาษาเยอรมันเป็นที่ถูกใช้มากที่สุดในยุโรป เพราะประชากรประมาณ 100 ล้านคน พูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ ด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจของเยอรมัน และความ พยายามที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลไปทั่วโลก ทำให้ภาษาเยอรมันสำคัญมากขึ้น ในตลาดโลก
  • ค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายๆด้าน
  • กิจกรรมยามว่างนอกมหาวิทยาลัยมีหลากหลาย ทั้งด้านกีฬา วัฒนธรรม และอื่นๆ
การศึกษาแบบนานาชาติ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศเยอรมนีมีหลายหลักสูตรที่จบด้วยหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งด้านล่างนี้จะมีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรทั้งหมดมีมาตรฐานสูง ได้รับการจัดการที่ดี สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีครอส์เรียน ภาษาเยอรมันควบคู่ไปด้วย

องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD)

หน่วยงานการแลกเปลียนทางวิชาการเยอรมัน DAAD ได้เปิดศูนย์บริการข้อมูลทางการศึกษาที่กรุงเทพฯ ในประเทศไทย เพื่อให้บริการกับผู้สนใจทุกท่าน โดยจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบทุนแก่คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาไทย ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการทำวิจัยที่ประเทศเยอรมนี รวมทั้งการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย