Tez kirish:

To'g'ri mazmunga o'tish To'g'ri asosiy navigatsiyaga o'tish

Tarix

Freistatt
© Edition Salzgeber GmbH

„TARIX“: INSON ZAMONLAR LABIRINTIDA

„Tarix“ bo‘limidan joy olgan filmlar 20-asrga bag‘ishlangan. Markaziy mavzu Ikkinchi Jahon urushi va uning oddiy odamlar hayotiga ta’siridan iborat. Barcha filmlar haqiqatda sodir bo‘lgan voqealarga asoslangan. Voqealarning hali hayot bo‘lgan guvohlari hikoya qilganida, tarix kitoblaridagi quruq faktlar yangi ma’lumotlar va yangicha mazmun bilan to‘ldiriladi. Batafsil rus tilida...

Ein deutsches Leben

Freistatt

Die guten Feinde

Rabbi Wolff

Sie heißt jetzt Lotte

SPK Komplex

Die vergessene Armee

Die Wohnung