Nộp đơn dự tuyển

Cầu nối đại học Đức

Cầu nối đại học tại Việt Nam

Cầu nối đại học tại Việt Nam bắt đầu vào mùa hè, sau khi các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là chương trình toàn thời gian kéo dài mười tháng. Thông tin thêm về chương trình xem tại đây. Chương trình giúp vào thẳng đai học tại một trong các trường học đối tác ở Đức mà không cần học dự bị đại học tại Đức hay học hết bốn học kỳ tại một trường đại học của Việt Nam.
 
Bắt đầu khóa học | Phụ thuộc vào trình độ tiếng Đức của ứng viên
Hạn đăng ký | 15.06.2022
Địa điểm | Viện Goethe Hà Nội và/hoặc Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh (Tùy theo số lượng đăng ký)

Quy trình tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh điện tử sẽ được chuyển tiếp tới studienbruecke-vietnam@goethe.de

Bao gồm:

  • Điền mẫu đơn
  • Thư động lực (viết bằng tiếng Anh)
  • Cam kết đồng ý của phụ huynh
  • Bảng điểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 với điểm trung bình tối thiểu là 8.0. Đối với khối tự nhiên và kỹ thuật thì điểm tối thiểu 3 môn tự nhiên trong số các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin Học phải đạt tối thiểu từ 8.0 trở lên.
  • Điểm thi TestAS từ 100 trở lên (cả mô đun Tổng hợp và mô đun chuyên ngành)
  • Chứng chỉ tiếng Đức A2 trở lên. Chứng chỉ phải nộp chậm nhất vào ngày bắt đầu chương trình.
  • Nộp thêm các chứng nhận liên quan khác (như tham gia khóa học dành cho thanh thiếu niên tại Đức, hay tham gia các cuộc thi như Olympic, các bằng khen, giải thưởng khác)