Các kỳ thi tiếng Đức

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

Thông Tin Cập Nhật Về Các Kỳ Thi Của Chúng Tôi

Kể từ ngày 04.04.2022, việc đăng ký online cho các kỳ thi tại Viện Goethe Hà Nội sẽ được thực hiện trên một phần mềm mới. Theo đó, cổng đăng ký cho mỗi ngày thi diễn ra trong tháng kế tiếp sẽ được mở vào cùng ngày của tháng trước đó và sẽ tiếp nhận những lượt đăng ký tương ứng.

VÍ DỤ:
Ngày 04.04.2022, cổng đăng ký thi sẽ được mở cho các kỳ thi diễn ra vào ngày 04.05.2022.
Tương tự như vậy, ngày 05.04., cổng đăng ký thi sẽ được mở cho các kỳ thi diễn ra vào ngày 05.05.2022 vv… Khi tất cả các suất dự thi cho một ngày đã được đăng ký hết thì sẽ hiển thị báo hết chỗ hoặc không tiếp tục nhấn lệnh đăng ký được nữa. Trong trường hợp suất dự thi lại trống thì cổng đăng ký tiếp tục hiển thị ở chế độ nhận đăng ký.


Bạn cần lập một tài khoản tại my.goethe.de trước khi thực hiện đăng ký thi nếu chưa có tài khoản sẵn.
Vui lòng đọc hướng dẫn tại đây:
Hướng dẫn lập tài khoản tại my.goethe.de

Bạn vui lòng đọc kỹ thông tin hướng dẫn về việc đăng ký theo hình thức mới này.

Chúc bạn đăng ký thi thành công!

Thông tin thêm

Phòng tuyển sinh tại Hà Nội

Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de

Kiểm tra trình độ tiếng Đức

Hãy thử kiểm tra xem bạn ‘‘ giỏi‘‘ tiếng Đức đến mức nào: liệu bạn mới ở trình độ bắt đầu, trình độ nâng cao hay thực sự rất thành thạo tiếng Đức? Bài kiểm tra này sẽ giúp bạn có định hướng đầu tiên.
 

Ôn luyện dễ dàng

Chúng tôi cung cấp miễn phí các tài liệu ôn thi và bài mẫu của các đề thi tiếng Đức để ôn luyện.

Các tiêu chuẩn chất lượng

Hàng năm chúng tôi có hơn 230.000 khách hàng hài lòng: Chứng chỉ của các viện Goethe là chứng chỉ tiếng được công nhận trên toàn thế giới.