Как ще изглежда светът след COVID-19?
Послемисли

Интелектуалци и артисти обсъждат обществените последици вследствие на пандемията © Kitty Kahane

Коронавирусът ни показва до каква степен се е глобализирал свътът и колко уязвим би могъл да е публичният ни живот. Какво значи пандемията за отделния човек и за обществото?

Интелектуалци и артисти от целия свят отговарят на този въпрос – с поглед върху настоящето и към бъдещето, когато ще сме оставили пандемията зад гърба си.