Творческо писане

Творческо писане © Die Zeilenschmiede

Уъркшоп

30.-31.05.2022 – СУЕЕ, гр. Русе
02.-03.06.20022 – 19. СУ Елин Пелин, гр. София

Das ist Bletti aus Blätterland. Ihr Vater ist der Bürgermeister –
Herr Blättermann. Jeder in der Familie ist mit einer Begabung
geboren. Jeder kann dich wie ein Buch durchblättern und kann
lesen, was sein Gegenüber denkt – und die Gedanken auch verändern.

Творческото писане е литературна дейност, свободно писане, изследване, удоволствие и радост от работата с езика. To се характеризира най-често с оригиналността и въображението на този тип творчество. Развитието на това умение у учениците често се пренебрегва за сметка на академичното писане. Чрез писането на творчески текстове на немски език може да се повиши увереността на учащите в езика и те да се почувстват по-уверени в знанията си.

Това беше и целта на двудневния уъркшоп за ученици от партньорските ни училища в София и Русе. Под ръководството на Мич Милър („Die Zeilenschmiede“), учениците имаха възможност да разберат теорията на креативното писане на текстове, от една страна,  а от друга – бяха способни сами да създадат текстове на немски език и да изразят креативната си страна.

Fertige Geschichten - Bulgarien - 1.
Fertige Geschichten - Bulgarien - 2.
 

Die Zeilenschmiede © Die Zeilenschmiede

Die Zeilenschmiede in Bulgarien: Ein kreatives Schreibprojekt