Grünes Diplom

Grünes Diplom © Goethe-Institut

Сертификат за преподаване на немски език в Гьоте-институт

Гьоте-институт предлага на новопостъпващи и преподаватели с малък опит стандартизирана, модулна квалификация без откъсване от работа за преподаване на немски като чужд език на възрастни.

Следващата квалификация започва на 08 февруари 2022 г. със среща за представяне на проекта.
Хоспитационната фаза започва на 10.02.2022 г.

Сертификатът Grünes Diplom е задължителен при наемането на преподаватели в Гьоте-институтите в чужбина и в негови партньорски организации, ако същите нямат друга равностойна квалификация.
 
Квалификацията продължава около две години. Тя приключва със сертификата Grünes Diplom, който се признава от Гьоте-институтите в цял свят, но те не са задължени да наемат притежателя му.

Квалификационната програма се състои от следните модули:

Първа фаза: Практикум с наблюдение на уроци
Наблюдение на учебни часове, 11 теми като увод в преподаването на немски като чужд език и в езиковата работа на Гьоте-институтите в чужбина.
 
Втора фаза: Уча се да преподавам немски език (DLL)
Туторирано изучаване на модули 1-6 по програмата Уча се да преподавам немски език (DLL) с помощта на учебната платформа на Гьоте-институт, заключителен тест и пробен час.
 
Трета фаза: Семинар в Германия
Семинар за странознание в Германия – това не важи за участници, които са отраснали и/или са живели, работили или следвали през последните пет години в немскоезична държава.
 
Четвърта фаза: Специфични знания
Сертификат за изпитваща правоспособност за нива А1-В1, онлайн-обучение в областа на дигиталните медии, семинар по междукултурно странознание, Goethe-Zertifikat C1, пробен час 2
 
Участието в квалификационния курс е безплатно. За времето, инвестирано в квалификацията, не се получава възнаграждение.
 
Документите за кандидатстване (мотивационно писмо, автобиография със снимка, сканирани дипломи и референции) се изпращат като обединен pdf-файл на Axel.Beier@goethe.de