Grünes Diplom

Сертификат за преподаване на немски език в Гьоте-институт

Гьоте-институт предлага на новопостъпващи и преподаватели с малък опит стандартизирана, модулна квалификация без откъсване от работа за преподаване на немски като чужд език на възрастни.

Сертификатът Grünes Diplom е задължителен при наемането на преподаватели в Гьоте-институтите в чужбина и в негови партньорски организации, ако същите нямат друга равностойна квалификация.
 
Квалификацията продължава около две години. Тя приключва със сертификата Grünes Diplom, който се признава от Гьоте-институтите в цял свят, но те не са задължени да наемат притежателя му.

Квалификационната програма се състои от следните модули:

Първа фаза: Практикум с наблюдение на уроци
Наблюдение на учебни часове, 11 теми като увод в преподаването на немски като чужд език и в езиковата работа на Гьоте-институтите в чужбина, DLL модули 6 и пробен час 1
 
Втора фаза: Уча се да преподавам немски език (DLL)
Туторирано изучаване на модули 1-5 по програмата Уча се да преподавам немски език (DLL) с помощта на учебната платформа на Гьоте-институт, заключителен тест.
 
Трета фаза: Семинар в Германия
Семинар за странознание в Германия – това не важи за участници, които са отраснали и/или са живели, работили или следвали през последните пет години в немскоезична държава.
 
Четвърта фаза: Специфични знания
Сертификат за изпитваща правоспособност за нива А1-В1, онлайн-обучение в областа на дигиталните медии, семинар по междукултурно странознание, Goethe-Zertifikat C1, пробен час 2
 
Участието в квалификационния курс е безплатно. За времето, инвестирано в квалификацията, не се получава възнаграждение.
 
Документите за кандидатстване (мотивационно писмо, автобиография със снимка, сканирани дипломи и референции) се изпращат като обединен pdf-файл на Sabine.Brachmann-Bosse@goethe.de
 
Начало на следваща квалификация: февруари 2020 г.
Срок за подаване на документи: 20 януари 2020 г.