Reiner Stach
Na počátku byla Praha

Reiner Stach
Reiner Stach | Foto: Reiner Stach

Reiner Stach hovořil s germanistou a předním odborníkem na dílo Franze Kafky, Josefem Čermákem, a se spisovatelem a překladatelem Tomášem Kafkou o závěrečném svazku své biografické trilogie „Kafka. Die frühen Jahre“ (Kafka. Raná léta). 

Po prvních dvou nadšeně přijatých svazcích Kafkovy biografie uzavírá Reiner Stach své mimořádné dílo Kafkovým dětstvím a mládím, studiem a prvními roky v zaměstnání. Rozvoj Kafkova jazykového talentu, podstatné duchovní zážitky, sexuální zrání a v neposlední řadě nutnost vyrovnat se s novými technologiemi a prostředky jsou rozhodujícími mezníky. Kafkova biografie z pera Reinera Stacha měla již před svým dokončením pověst mezinárodně uznávaného stěžejního díla, které nově vymezuje možnosti literární biografie. Reiner Stach znovu nabízí barvité a hutně vyprávěné panorama doby a zároveň vnímavou studii výjimečného člověka.

Reiner Stach, narozen roku 1951 v Rochlitzi (Sasku), působil po studiu filozofie, literární vědy a matematiky a následné promoci zprvu jako lektor a vydavatel naučných publikací. V roce 1987 vyšla jeho monografie Kafkas erotischer Mythos (Kafkův erotický mýtus). V roce 1999 připravil Stach výstavu Kafkova snoubenka (Frankfurt, Vídeň, Praha), kde představil pozůstalost Felice Bauerové, kterou objevil v USA. Roku 2002 a 2008 vyšly první dva svazky oslavované kafkovské biografie: Kafka. Léta rozhodování (období 1910-1915) a Kafka. Léta poznání (období 1916-1924). Roku 2008 obdržel Reiner Stach za knihu Kafka. Léta poznání zvláštní cenu u příležitosti udělení Literární ceny Heimito von Doderera. Třetí svazek s názvem Kafka. Raná léta vyšel 25.9.2015 v nakladatelství S. Fischer.

Josef Čermák (narozen 1928 v Roztokách u Jilemnice) až do roku 1990 působil jako redaktor, šéfredaktor a editor v nakladatelství Odeon. Vedle redaktorské činnosti vynikl i jako překladatel z němčiny a francouzštiny. Josef Čermák patří k předním českým badatelům v oblasti pražské německé literatury. Mezinárodní věhlas si získal jako jeden z nejzasvěcenějších českých znalců díla Franze Kafky. Celoživotní zájem o nejvýznamnější postavu pražské německé literatury shrnul do životopisné knihy Zápas jménem psaní. O životním údělu Franz Kafky (2009). Je jedním ze zakladatelů Společnosti Franze Kafky.

Tomáš Kafka se narodil v roce 1965 v Praze jako syn redaktora a překladatele Vladimíra Kafky. Od roku 1991 působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tomáš Kafka je autorem básní, divadelních her a příběhů pro děti. Přeložil díla Heinricha Hoffmanna a Wilhelma Busche. Z němčiny do češtiny mimo jiné také přeložil Jiřího Grušu, Bernharda Schlinka, Thomase Brussiga, Wernera Schwaba, René Pollesche, z češtiny do němčiny básně Ivana Wernische.