Postsocialistická noční můra anebo funkcionální bydlení?

@ Goethe-Institut Prag / Martin Nejezchleba

Čím pro Vás je český a německý panelák a jak by podle Vašeho mínění měla vypadat budoucnost panelových sídlišť? 

Tuto otázku jsme položili renomovaným architektům z Německa i České republiky: Stefanu Fosterovi, Vladovi Milunićovi, Phillipu Meuserovi a Josefu Pleskotovi. Všichni čtyři jsou odborníky na přestavbu sídlišť a patří k významným hlasům ve veřejné diskusi o tomto dědictví socialistické bytové politiky. Každý má svou vlastní panelákovou filosofii.

Stefan Forster
Vlado Milunić
Phillip Meuser
Josef Pleskot
 

Stefan Forster

 Stefan Forster Stefan Forster a jeho stejnojmenná frankfurtská architektonická kancelář se soustředí na městské bydlení. Navazují na velkou bytovou výstavbu z gründerské doby a doby moderny, ve svých projektech usilují o diverzifikaci bydlení.

Pro sídliště Leinefelde, pro tehdejší NDR typické svou extenzivní panelovou zástavbou kolem průmyslového centra, vyvinul Forster svůj koncept zahradního města. Jednotlivé budovy jsou estetickými unikáty a splňují tedy nároky na individualizaci a diferenciaci. Mimo jiné právě díky trvalé přeměně panelových sídlišť v Leinfelde a Halle získalo frankfurtské architektonické studio svůj světový věhlas.


„Panelová sídliště vznikla v určité politické a ekonomické situaci. Politicky se za nimi skrývá myšlenka úplné stejnosti všech lidí. Ekonomicky jsou symbolem socialistického hospodářství nedostatku. Panelová sídliště svým omezením na funkci ubytování negují vlastní potřeby lidí.

Panelová sídliště jsou zděděnou formou bydlení, také proto, že symbolizují ztroskotání jedné politické utopie. Lidé mají různá přání, různé pocity a potřeby. A ty není možné uspokojit jednotnou architekturou. Řešení spočívá v důsledné přestavbě těchto sídlišť na humánní formu bydlení s rozmanitou nabídkou forem života.

Řešení problému vidíme ve vzoru zahradního města. Tato sídelní typologie se svou dimenzí a pojetím nesnaží konkurovat centru města, vnímá se jako jeho doplněk. Jejím vlastním tématem je bydlení v zeleni, v přírodě, s přírodou. Tady se skrývá šance pro panelová sídliště.“
 

Vlado Milunić

 Vlado Milunić Tančící dům vrátil Prahu zpět na světovou mapu moderní architektury a z Vlada Miluniće udělal architektonickou hvězdu. Narodil se v Záhřebu, jako syn politických uprchlíků studoval architekturu v Praze a Paříži. Dekonstruktivistická stavba na břehu Vltavy, kterou v 90. letech 20. století naplánoval spolu s Frankem O. Gehrym a realizoval s podporou Václava Havla, byla podle Miluniće jednoduchou věcí.

Ve stejné době se Milunić věnoval i úkolu, který byl co do své složitosti úplně jiný: revitalizaci a rozšíření nejstaršího panelového sídliště v městské části Petřiny. Od výstavby kontroverzního areálu Hvězda se Milunić angažoval mimo jiné při přestavbě sídliště Malešice a stal se autoritou ve veřejné diskusi o socialistickém dědictví panelových sídlišť


„Na téma panelových domů a sídlišť je česká odborná veřejnost rozdělena na dva tábory. První tábor, který reprezentuje například architekt Martin Rajniš, tvrdí, že je nutné sídliště co nejdříve bez rozpaků zbourat. Druhý tábor naopak tvrdí, že sídliště jsou velmi úspěšnou novou variantou urbanismu, který údajně vyřešil neřešitelné problémy urbanismu 19. století. Zastáncem je například teoretik Rostislav Švácha nebo architekt Ladislav Lábus, který je znám svým zvoláním: ‚Chtěl bych být tak pravdivý jako panelák.‘

Domnívám se naopak, že paneláková sídliště nejsou plnohodnotným městem. Jsou myšlenkově chudá tím, že tak velké celky vznikly v hlavě jednoho architekta, případně jednoho týmu. Jeden sebegeniálnější architekt není schopen navrhnout město; proto také Niemeyerova a Costova Brasilie není městem. Opravdové město je střetem velkého množství různých názorů, je to poutavě vyprávěný příběh čitelný různými směry, který má svou dynamiku, mnohovrstevnatost a svá tajemství. V Praze je přestavba sídlišť nejdůležitějším politickým úkolem a zároveň absurdní tím, že v tak krásném městě bydlí 40 procent jeho obyvatel na málo vábných sídlištích, které jednoznačně z ekonomických důvodů není možné odsoudit k bourání, ale ani k postupnému chátrání.

Začátkem devadesátých let jsme v Martinickém paláci měli výstavu návrhu Tančícího domu a současně tam byla výstava pokusu, jak změnit velké berlínské sídliště Marzahn. Tam jsem pochopil, že není možné opakovat stejnou chybu z doby projektování sídliště a znovu navrhnout koncept přeměny tak velkého celku jen z jednoho myšlenkového centra.

Sídliště musíme dalším vrstvením postupně změnit v město podobně tak, jak byla z původně římských vojenských táborů přestavěna řada evropských měst.“
 

Philipp Meuser

 Philipp Meuser „Architekturu není možno znovu vynalézat. Daleko víc se jedná o transformaci stávajících materiálů, ornamentů a typologií.“ Tolik krédo studia Meuser Architekten, které založil v roce 1996 Phillip Meuser se svou manželkou Natašou. Jejich cíl: vytvoření architektury, jejíž měřítko vychází z člověka. Phillip Meuser pracuje jako svobodný architekt a novinář architektury v Berlíně, je majitelem nakladatelství DOM publishers a od roku 2004 realizuje mezinárodní plánovací a stavební projekty především ve východní Evropě a Asii.

Ve spolupráci s Goethe-Institutem vedl Phillip Meuser se studenty architektury v Taškentu workshopy na téma Sanace panelových domů. Po mnoha dalších zásadních projektech v minulosti je v současné době hlavní osobou při plánování německého velvyslanectví v New Delhi, projektu, který Spolková vláda vybrala jako pilotní pro snižování CO2 u federálních staveb.


„Panelová výstavba – nebo odborně správně: sériová bytová výstavba – je neoddělitelně spojená se socialistickou architekturou. 20 let po pádu diktatur ve východní Evropě je bydlení v panelových domech již součástí dějin architektury a výstavby. To však nesmí znamenat, že by se tato sídliště měla nekriticky podřídit památkové ochraně. Neboť v socialistickém dědictví bydlí dodnes miliony lidí. Panelové domy ve východním Německu a východní Evropě jsou také kus domova. Na druhé straně je to pole neorané pro výzkumnou práci architektů i historiků architektury.

Jak by měla vypadat budoucnost velkých obytných sídlišť? Sám pojem obytné sídliště poukazuje na jádro problému. Dokud se budou stavět jednoúčelové bytové areály, ať už jednopodlažní či víceposchoďové, stavíme stále město pro auta, z jehož ducha velká sídliště také vyplývají. V naší internetové společnosti ztrácí rozdělení města na funkční oblasti význam. Obytné čtvrti je třeba dodatečně zahustit řemesly a podniky služeb. Budou-li lidé bydlet tam, kde také pracují, dojde k potřebnému promíchání funkcí. Paralelně je samozřejmě třeba pracovat na modernizaci zastaralých bytových domů.“
 

Josef Pleskot

 Josef Pleskot „Josef Pleskot: Nejvýznamnější český architekt posledních dvaceti let“. Tak zní titul článku, který nedávno vyšel v Hospodářských novinách. Autor těchto řádků se svým názorem dozajista není osamocen. Oceněny byly především Pleskotovo řešení tunelu pro chodce v Jelením příkopu Pražského hradu, vila nejbohatšího muže Česka Petra Kellnera ve Vraném nad Vltavou a pražské hlavní sídlo největší české banky ČSOB.

Svůj um v oblasti revitalizace panelové zástavby prokázalo Pleskotovo studio AP Atelier především ve východočeské Litomyšli. Zde se Pleskotovu týmu podařil ctižádostivý projekt dodatečné integrace panelového sídliště do historického městského centra.


„Osobně panelová sídliště v Česku za noční můru nepovažuji. Situaci v Německu dokonale zhodnotit nedokážu, ale myslím si, že nebude příliš odlišná.

Noční můrou jsou pro mě spíše satelity rodinných domů, které v obou zemích vznikly v posledních letech. Zabírají zemědělskou půdu, vytvářejí prostředí velké sociální pustoty a převelice komplikují automobilovou dopravu měst.

Koncentrické útvary panelových sídlišť, často dobře připojené na hromadnou dopravu, jsou v zásadních urbanistických ohledech již dosti stabilizované a připustíme-li jejich správnou konverzi, mohou nabídnout vyšší kvalitu bydlení, než se obecně očekává.

Samozřejmě, že jsou i tak nepovedená sídliště, která je možno bez jakékoliv lítosti okamžitě odstranit.“