© Nakladatelství Lidové noviny (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny (NLN)

NLN vzniklo v roce 1993. Hlavní publikační činnost je orientována na populárně–naučnou literaturu a literaturu faktu. Soustředí se především na obory historie, archeologie, dějiny umění, publicistiku, lingvistiku, literární vědu a na encyklopedické práce. Z ostatních disciplín a žánrů lze jmenovat zejména cestovatelskou a průvodcovskou produkci speciálního zaměření a biografickou literaturu. Vydáváme také populárně–naučný historický časopis Dějiny a současnost, který svůj obsah opírá o nové vědecké poznatky historických oborů. Věnujeme se vydavatelským službám pro univerzitní a akademická pracoviště. Cítíme se odpovědní za obsah textů, které připravujeme, i za myšlenky, které svou prací podporujeme. Je pro nás důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a vážíme si toho, že s námi spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Website Nakladatelství Lidové noviny (NLN)

Přeložená díla

Zpět na přehled