Česko-německá rezidence v broumovském klášteře

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout  prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku.

Goethe-Institut Česká republika ve spolupráci s Českým literárním centrem (dále ČLC), sekcí Moravské zemské knihovny v Brně a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlásil česko-německé rezidence pro překladatelky a překladatele v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o měsíční rezidenční pobyty na jaře 2022, jejichž cílem je poskytnout překladatelům prostor k soustředěné práci. O rezidenční pobyt se mohou ucházet překladatelky/ překladatelé v oblasti prózy, poezie, literatury pro děti a mládež, komiksu nebo dramatu z českého jazyka do německého nebo z německého jazyka do českého. Rezidenční pobyt je možné případně zkrátit na dvoutýdenní.

Tříčlenná česko-německá jury vybrala následující překladatelky: Zuzana Henešová, Kathrin Janka, Hana Hadas, Kathrin Hinderer und Jana Zoubková.
Děkujeme všem zúčastněným za zájem.

 

Stipendisté

V roce 2022 přijedou na rezidenční pobyt do Literárního domu: 

 • Jana Zoubková © Jana Zoubková
  Jana Zoubková se narodila v Brně v roce 1951. Po maturitě na SVVŠ v Hradci Králové a maturitě na SOŠV v Praze vystudovala na FFUK v Praze učitelství výtvarné výchovy a němčiny. V letech 1977–1997 pracovala jako metodička pro amatérské výtvarnictví a literární tvorbu, asistentka katedry jazyků ČVUT, referentka v Kanceláři prezidenta ČSFR a redaktorka v několika nakladatelstvích. Od roku 1997 je literární překladatelkou ve svobodném povolání. Překládá především současnou německojazyčnou prózu, ale i knihy z oblasti společenských věd.
 • Kaharina Hinderer © Kaharina Hinderer
  Katharina Hinderer (*1977) vystudovala překladatelství v Praze a Lipsku. Věnuje se překladům z angličtiny a češtiny do němčiny, vytváří také titulky a synopse k filmům. Za svůj převod části románu Do tmy autorky Anny Bolavé do německého jazyka získala v roce 2016 Cenu Susanny Roth.
 • Hana Hadas © Andreas Hack
  Hana Hadas se narodila v roce 1972 v Uherském Hradišti a vyrostla v bývalém Československu a v Rakousku. Studovala slavistiku a dějiny umění v Mnichově a od roku 2001 se věnuje překládání a tlumočení ve svobodném povolání. Hana Hadas mimo jiné vyučovala český jazyk na Univerzitě Ludwiga Maximilana v Mnichově a vedla kurzy literárního překladu. V současné době vyučuje češtinu na Münchner Volkshochschule a věnuje se uměleckému vzdělávání. Kromě současné prózy překládá Hana Hadas z češtiny do němčiny také vědecké texty a filmové scénáře. Mezi její nejnovější práce se řadí Ostrovy od Dory Kaprálové (2021), Anežka od Viktorie Hanišové (2019) a sbírky Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel básnířky Sylvy Fischerové (2018) či scénář k filmu Agnes (2020) v režii Dagmar Knöpfel. Hana Hadas je členkou Svazu německojazyčných překladatelů literárních a vědeckých děl (VdÜ) a Mnichovského překladatelského fóra a žije s rodinou v Mnichově.
 • Zuzana Henešová © Tereza Hrubá
  Zuzana Henešová (nar. v Opavě, 1982) vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci nizozemskou a německou filologii, část studia absolvovala na Radboud Universiteit Nijmegen. Poté působila na kulturním a tiskovém oddělení Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, zároveň se věnovala práci pro redakci literárního měsíčníku PLAV, spolupracovala s Institutem divadelních umění, sdružením Aspekt, DILIA aj. V současnosti působí jako překladatelka v Muzeu umění Olomouc. Tamtéž v rámci projektu SEFO vyšel v říjnu 2021 její nejnovější překlad z němčiny - první svazek edice Fórum Revize střední Evropy (E. Brix, E. Busek, MUO 2021), jehož vydání podpořilo České literární centrum udělením rezidenčního stipendia pro překladatele.
 • Kathrin Janka © Kathrin Janka
  Kathrin Janka, narozená 1969 ve Freiburgu/Breisgau, vystudovala slavistiku (ruskou i českou literaturu), dějiny východní Evropy, germanistiku a komparatistiku na univerzitách Freie Universität Berlin, FFUK/Praha a Universität Potsdam. Žije a pracuje jako překladatelka, lektorka a zpřostředovatelka české literatury ve vesnici Stolzenhagen (nedaleko Berlína). Překládá krásnou a vědeckou literaturu (prózu, drama, poezii), filmy (včetně titulků) a vzpomínkové texty pámětníků (převážně) z češtiny. Během rezidence v Broumově bude pracovat s textem Jana Zábrany.V roce 2020 byli na rezidenčním pobytu v Literárním domku:

 • Katia Sophia Ditzler © Katia Sophia Ditzler
  Katia Sophia Ditzler, *1992 je německo-ruská interdisciplinární umělkyně, spisovatelka a etnoložka. Studovala v Lipsku, Kyjevu, Moskvě, Berlíně a Yogyakartě. Její práce se pohybují na pomezí literatury, hudby, videa, performance a nových médií.
 • Hannah Brinkmann © Hannah Brinkmann
  Hannah Brinkmann se narodila a dodnes žije v Hamburku. Je absolventkou Vysoké školy aplikovaných věd v Hamburku, kde v současné době dokončuje magisterské studium umění, designu a grafického vyprávění. Hannah Brinkmann kromě toho působí jako nezávislá autorka a zaměřuje se na grafické vyprávění na pomezí s žurnalistikou. Nedávno zveřejnila grafickou reportáž s názvem „Keep Calm and Enjoy the Mojito“ (2019), pro Spolkovou centrálu politického vzdělávání vytvořila „Alphabet des Ankommens“/Abeceda příchodu (2017), pro Institut životního prostředí shrnula v grafické podobě mezinárodní právní postupy v otázkách životního prostředí. Hannah Brinkmann pracuje také jako asistentka redakce vysílání „Zeitgeschehen“/ „Aktuální události“ rozhlasové a televizní stanice Norddeutscher Rundfunk a jako redaktorka a kolumnistka časopisu „Infamous Magazine“ Hamburk.
 • Mariusz Hoffmann © Mariusz Hoffmann
  Mariusz Hoffmann se narodil ve Strzelce Opolskie a dnes žije ve městě Werne an der Lippe. Je absolventem univerzity v Hildesheimu, kde vystudoval tvůrčí psaní, kulturní žurnalistiku a literární tvorbu. Působí jako nezávislý autor, kromě toho se angažuje v redakci časopisu Litradios a je jedním z vydavatelů „BELLA triste – časopisu pro mladou literaturu“. Texty Mariusze Hoffmanna vychází mimo jiné v Logbuch Suhrkamp („Eine Geduldsprobe“/ Zkouška trpělivosti, 2017), ve 20 finálních textech 25. Ročníku Open Mike („Dorfköter“/Voříšek, 2017) a v antologii Freie Fälle edice Pächterhaus („Mein erstes Duplo“/Moje první duplo, 2015).


V roce 2019 byli na rezidenčním pobytu v Literárním domku:
 

 • Andra Schwarz © Andra Schwarz
  Andra Schwarz se narodila v roce 1982 v Horní Lužici a dnes žije v Lipsku. V letech 2013 až 2017 studovala na Německém literárním institutu. Na 23. ročníku Open Mike získala cenu za lyriku a na 20. ročníku soutěže Literární březen v Darmstadtu obdržela cenu Leonce a Leny. Na podzim roku 2017 vyšla její prvotina „Am morgen sind wir aus glas“ (Ráno jsme ze skla) v v edici nová lyrika. Andra Schwarz pobývala v rámci stipendia Berlínského senátu v Literárním kolokviu Berlín a bylo jí také uděleno stipendium Saské kulturní nadace.
 • Mariusz Hoffmann © Mariusz Hoffmann
  Mariusz Hoffmann se narodil ve Strzelce Opolskie a dnes žije ve městě Werne an der Lippe. Je absolventem univerzity v Hildesheimu, kde vystudoval tvůrčí psaní, kulturní žurnalistiku a literární tvorbu. Působí jako nezávislý autor, kromě toho se angažuje v redakci časopisu Litradios a je jedním z vydavatelů „BELLA triste – časopisu pro mladou literaturu“. Texty Mariusze Hoffmanna vychází mimo jiné v Logbuch Suhrkamp („Eine Geduldsprobe“/ Zkouška trpělivosti, 2017), ve 20 finálních textech 25. Ročníku Open Mike („Dorfköter“/Voříšek, 2017) a v antologii Freie Fälle edice Pächterhaus („Mein erstes Duplo“/Moje první duplo, 2015).
 • Hannah Brinkmann © Hannah Brinkmann
  Hannah Brinkmann se narodila a dodnes žije v Hamburku. Je absolventkou Vysoké školy aplikovaných věd v Hamburku, kde v současné době dokončuje magisterské studium umění, designu a grafického vyprávění. Hannah Brinkmann kromě toho působí jako nezávislá autorka a zaměřuje se na grafické vyprávění na pomezí s žurnalistikou. Nedávno zveřejnila grafickou reportáž s názvem „Keep Calm and Enjoy the Mojito“ (2019), pro Spolkovou centrálu politického vzdělávání vytvořila „Alphabet des Ankommens“/Abeceda příchodu (2017), pro Institut životního prostředí shrnula v grafické podobě mezinárodní právní postupy v otázkách životního prostředí. Hannah Brinkmann pracuje také jako asistentka redakce vysílání „Zeitgeschehen“/ „Aktuální události“ rozhlasové a televizní stanice Norddeutscher Rundfunk a jako redaktorka a kolumnistka časopisu „Infamous Magazine“ Hamburk.


V roce 2018 byli na rezidenčním pobytu v Literárním domku:
 

 • Maja Das Gupta © Klášter Broumov
  Maja Das Gupta se narodila v Mnichově, nyní žije v Berlíně. Je absolventkou Německého literárního institutu v Lipsku, kde vystudovala drama a prózu a Univerzity Ludwiga Maxmiliana v Mnichově, kde získala magisterský titul v oboru nová německá literatura. Od té doby působí jako spisovatelka na volné noze jak v městských a státních divadlech, tak i na nezávislé scéně. Její divadelní a rozhlasové hry byly vybrány na Berliner Stückemarkt, přehlídku mladých dramatiků při Münchner Kammerspiele, na Schillertage Mannheim a na dny autorského divadla ve Vídeňském Burgtheateru. Měsíčník Theater heute nominoval Maju Das Gupta jako nejlepší dramatičku nastupující generace, Radio Bremen označilo její rozhlasový debut „Zappen“ jako nejlepší rozhlasovou hru stanice ARD. Maja Das Gupta získala řadu ocenění a stipendií. V roce 2018 získala stipendium Literárního kolokvia Berlín a Nadace Roberta Bosche na čtyřtýdenní pobyt v Indii.
 • Stephanie Quitterer © Klášter Broumov
  Stephanie Quitterer se narodila v roce 1982 v Eggenfeldenu v Dolním Bavorsku. Pracovala v Rio de Janeiru s Augustem Boalem a jeho Neviditelným divadlem s tamějšími dětmi žijícími na ulici a ve věznicích pro mladistvé. V letech 2003-2006 studovala Stephanie Quitterer politologii na Freie Universität Berlin a na univerzitě v Kairu. Posléze 2007-2009 studovala režii na Divadelní akademii Augusta Everdinga v Mnichově. 2009-2014 působila coby asistentka režie v Deutsches Theater Berlin, kde vytvořila také vlastní inscenace. V roce 2011 se v rámci svého blogu „Rotkapi“ (Červená karkulka) spontánně pozvala během 200 dnů na kávu do bytu 200 různých lidí. V nakladatelství Knaus Verlag k tomu vydala publikaci s názvem „Návštěvy doma – jak jsem s 200 buchtami dobyla své sousedy“. V roce 2018 se stala stipendistkou rezidence Franze Edelmaiera pro literaturu a lidská práva v Meranu.
 • Jonathan Böhm © Klášter Broumov
  Jonathan Böhm se narodil v roce 1983 ve Cvikově (Sasko), dnes žije v Lipsku. Vystudoval komparatistiku, evangelickou teologii a latinu na univerzitách v Lipsku a Praze, absolvoval také tvůrčí psaní na Literárním institutu v Lipsku. Jonathan Böhm získal stipendium Nadace Rosy Luxemburkové. V roce 2015/16 byl spoluvydavatelem antologie studentů Literárního institutu v Lipsku s názvem Tippgemeinschaft. Své literární texty uveřejnil mimo jiné v antologii Tippgemeinschaft, v časopisech Bella triste a Sinn und Form. V říjnu 2016 vyšla jeho povídka Mandana v nakladatelství hochroth v Lipsku. Za knihu povídek s názvem In den Farben der Republik získal v roce 2017 cenu kulturní nadace Sudetendeutsche Kulturstiftung.
 • Anja Liedtke © Anja Liedtke
  Anja Liedtke se v Bochumi, kde žije dodnes. 1994 získala doktorský titul za práci s názvem Zur Sprache der Berichterstattung in den Kriegen am Golf und in Jugoslawien (O jazyku zpravodajství ve válkách v Zálivu a v Jugoslávii). Prózu Anji Liedkte ovlivňují často dojmy z jejích cest: V roce 1996 získala Liedtke za text China through my eyes, který vznikl během jejího působení coby lektorky němčiny na Univerzitě Tongij v Šanghaji, Cenu Bettina von Armin. Po románech Grün, Gelb, Rot (Zelená, Žlutá, Červená; 2000) a Stern über Europa (Hvězda nad Evropou; 2012) vyšel v roce 2013 její třetí román Reise durch amerikanische Betten (Cesta americkými postelemi). Po pobytu v Jeruzalemu vyšel v roce 2012 židovsko-německý slovníček So sagt man halt bei uns (Takhle se to prostě u nás říká) a v roce 2014 cestovní povídky Blumenwiesen und Minenfelder (Květinová louka a minové pole). Drama A.Liedtke FracKing se hrálo 2015 a 2016 ve dvou divadlech v Bochumi. 2017 vyšel nejnovější román spisovatelky, který nese název Schwimmen wie ein Delfin oder Bowies Butler (Plavat jako delfín aneb Sluha Bowieho).
 • Michaela Škultéty Foto: Richard Klíčník © Michaela Škultéty
  Michaela Škultéty, narozena v Praze, je od r. 1998 překladatelkou a tlumočnicí na volné noze. Překládá z němčiny do češtiny. Vedle studia na Univerzitě Karlově absolvovala v rámci stipendií, překladatelských dílen a akademií různé zahraniční pobyty v německy mluvících zemích. Mezi překlady Michaely Škultéty patří nejen bohatý výběr z literatury pro děti a mládeže, ale i překlady románů jako například Už je tady zas (Er ist wieder da; 2013) Timura Vermese a románů Wolfganga Herrndorfa Čik (Tschick; 2012) a Písek (Sand; 2014). Loni vyšel v překladu Michaely Škultéty román Na konci samoty (Vom Ende der Einsamkeit) od Benedicta Wellse. Škultéty je nositelkou ceny IBBY v kategorii Překlad za Českou republiku. Dvakrát byla oceněna Cenou Jiřího Levého. Navíc je nositelkou ceny za dětskou literaturu Zlaté stuhy v kategorii Překlad.
 • Stephan Gräfe © Stephan Gräfe
  Stephan Gräfe se narodil v severoněmeckém Leeru a je spisovatelem a umělcem. V současné době studuje filozofii, umění a média v Hildesheimu. Gräfe publikuje své texty v různých časopisech a antologiích, zabývá se v nich mimo jiné východní a západní Evropou. V roce 2018 obdržel za svůj filozofický esej Grenze als Prisma (Hranice jako Prisma) Evropskou studentskou cenu za nejlepší esej, kterou uděluje Sdružení Ackermann-Gemeinde. Mimoto získal další ocenění a byl stipendistou různých spisovatelských dílen. Vedle psaní se věnuje grafice a malířství.
 • Ulrike Anna Bleier © Bernadette Jansen
  Ulrike Anna Bleier se narodila v Regensburgu. Jako diplomovaná sociální pracovnice působila mj. v Kolínském vězení. Vedle sociální práce studovala také obecnou lingvistiku, historicko-srovnávací jazykovědu a fonetiku na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Od r. 2000 pracuje jako spisovatelka na volné noze, docentka a novinářka. Bleier publikuje v různých literárních časopisech a antologiích a zveřejnila dvě povídky a dva romány, naposledy to byl román s názvem Bushaltestelle (Autobusová zastávka), který vyšel v loňském roce. Autorka v něm použila neobvyklou vypravěčskou perspektivu a zve čtenáře na fascinující cestu po stopách jedné česko-německé rodinné historie. Ulrike Anna Bleier získala za svou tvorbu různé ceny, byla stipendistkou řady literárních institucí, naposledy v roce 2018 Künstlerhausu Schloss Wiepersdorf. V Broumově bude pracovat na svém nejnovějším románovém projektu, který se zabývá česko-německém kontextem. Ulrike Anna Bleier žije a piše v Kolíně nad Rýnem.