Česko-německá rezidence v broumovském klášteře

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout  prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku.

Goethe-Institut vyhlašuje i v letošním roce ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, sekce České literární centrum (dále ČLC) a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov česko-německé rezidenci v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov na projekty zohledňující rezidenční téma „Před hranicí, za hranicí“.

Tříčlenná česko-německá porota vybrala pro rezidenční pobyt v březnu 2021 Katiu Sophii Ditzler. Děkujeme všem autorkám a autorům za velký zájem. 


Stipendisté 2020:
 V roce 2019 byli na rezidenčním pobytu v Literárním domku:
 
V roce 2018 byli na rezidenčním pobytu v Literárním domku: