Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)
filmED© Young Film Fest

filmED

Film je daleko více než jen médium. Může inspirovat, fascinovat a pomáhat rozumět světu kolem nás. Projekt filmED přináší filmovou výchovu generaci mladých diváků. Bez ohledu na věk nebo společenské zázemí poskytne dětem od mateřských školek až po střední školy možnost seznámit se se světem filmu a hlouběji mu porozumět.


 


O projektu

Projekt filmED naváže spolupráci s kulturními a vzdělávacími organizacemi, filmovými festivaly, kiny a dalšími institucemi. Podpoří je v předávání znalostí o kinematografii, historii filmové tvorby a souvisejících technikách učitelům.

S pomocí filmED vytvoří tyto instituce výukové programy a integrují scénáře filmové výchovy do každodenní praxe pedagogů, ať už pracují v mateřských, na základních nebo středních školách či jiných vzdělávacích institucích. Pro tento účel vznikne interaktivní webová stránka, která pedagogům poskytne praktické výukové scénáře, které budou moci uplatnit i ve své třídě či skupině. Tyto výukové scénáře budou přizpůsobené různým věkovým skupinám a tématům výuky.

Cílem je oslovit tisíce žáků a studentů ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy a rozšířit povědomí a znalosti o evropském filmu mezi mladými diváky. Výukové scénáře také využijeme k podpoře hlubšího pochopení sociálních, politických a dalších témat, která jsou již součástí výuky.

Chceme, aby náš projekt byl dostupný pro všechny, a proto budeme spolupracovat i se zástupci různých znevýhodněných skupin, a zařadíme filmy, které reflektují jejich problémy.

Aktivity budou probíhat v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Severní Makedonii,  Německu a dalších zemích.


Cílové skupiny

filmED Instituce © Young Film Fest

Kulturní a vzdělávací instituce

Naším hlavním cílem je posílit vzdělávací schopnosti těchto institucí v oblasti filmové výchovy. Využijeme jejich stávajících vazeb na pedagogy v regionu a podpoříme je v předávání metod filmové výchovy. Pomocí interaktivní online platformy a praktických ukázek výukových scénářů, které zde budou prezentovány, se tyto instituce dozvědí, jak efektivně předávat učitelům své znalosti ze světa filmu. Díky tomu budou moci pedagogové ve svých školách zavést nebo zdokonalit filmovou výchovu a obohatit tak znalosti svých svěřenců.

zapojíme:

 • Kulturní, vzdělávací instituce a nevládní organizace
 • Vzdělávací orgány
 • Filmové festivaly
 • Filmová muzea nebo archivy

filmED školy © Young Film Fest

Vyučující

Naším hlavním cílem je, aby pedagogové přenesli filmovou výchovu do svých škol. Prostřednictvím filmED získají učitelé praktické školení o tom, jak využít filmovou výchovu ve výuce. Abychom si byli jisti, že výukové scénáře odpovídají potřebám učitelů, budou pedagogové do projektu zapojeni od začátku. Výukové scénáře budou také sami zkoušet se svými žáky, a to v rámci námi organizovaných filmově-vzdělávacích workshopů.

zapojíme:

 • učitele základních a středních škol
 • učitele  a vychovatele v mateřských školkách
 • pracovníky v sociálních službách
 • pracovníky s mládeží
 • asistenty znevýhodněných skupin

filmED mladí lidé © Young Film Fest

Mladí lidé

Chceme, aby mladí lidé měli větší filmovou gramotnost a hlubší povědomí o evropském filmu. Jsme přesvědčeni, že filmová výchova jim umožní získat znalosti o probíraných tématech prostřednictvím přitažlivého a myšlenkově podnětného média, které tak podpoří jejích kritické myšlení. Tuto skupinu oslovíme skrze učitele, kteří budou do projektu zapojeni.

zapojíme:

 • děti z mateřských školek
 • žáky základních a středních škol
 • mladé lidi účastnící se různých forem neformálního vzdělávání
 • sociálně znevýhodněné skupiny, jako jsou etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby LGBTQIA+
 • komunity poskytující péči o duševní zdraví atd.


Chci se stát vyučujícím filmED

Chcete-li se do projektu zapojit a sledovat jeho vývoj, přihlaste se vedoucí projektu Tereze Šťastné: tereza.stastna@goethe.de.


Naše aktivity


aktivity partnerů projektu


Partneři projektu

FilmED je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost.