• Installation Filter Bubble (KASTEL am KIT in Kooperation mit dem ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe

Filter Bubble


Webová instalace
2015–17
 

Naše vědění určuje naše jednání. Avšak odkud získáváme naše vědění? Digitální svět je, tak jak ho vidíme, individuálně přizpůsoben každému z nás, aniž bychom měli možnost ovlivnit pravidla, podle kterých je filtrován. Místo, na kterém se nachází, historie jejich prohlížeče či uživatelský profil určují, co bude uživatelům internetu zobrazeno. Kde je hranice dělící nás od cenzury a manipulace?

S laskavým svolením: Technologický institut v Karlsruhe, KRYPTOLOGIKUM

KASTEL při KIT ve spolupráci s ZKM | Karlsruhe

Kompetenční centrum pro užité bezpečnostní technologie (KASTEL) je jedním ze tří německých kompetenčních center pro kyberbezpečnost založených v březnu 2011 Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF). Pod heslem „Srozumitelná bezpečnost v propojeném světě“ se KASTEL vyrovnává především s výzvami počítačové bezpečnosti, které vznikají postupujícím propojováním jednotlivých, dosud izolovaných, systémů. KASTEL má své sídlo při Technologickém institutu v Karlsruhe (KIT).
Ve spolupráci s centrem pro umění a média ZKM | Karlsruhe vyvinul KASTEL pod vedením prof. dr. Jörna Müllera-Quadeho pro výstavu GLOBÁLNÍ KONTROLA A CENZURA pět instalací, které komentují technické aspekty a pozadí sledování a cenzury. Zde jsou vystaveny dvě z nich.