Global Control and Censorship
Online prohlídka

Vědění je moc. Největší moc má ten, kdo ovládá tok informací. Digitalizace všech oblastí našeho života a jejich propojení do informační sféry spojilo lidi na celé zeměkouli. Data a obsahy všeho druhu jsou denně produkovány v neměřitelném množství a sdíleny napříč celým světem. Ještě v době, kdy vznikají a než se dostanou ke svému adresátovi, jsou naše data zachycena privátními firmami a státními službami a použita pro jejich účely.

Podniky, které jsou aktivní na globálním trhu, profitují díky masivní „těžbě dat“ z osobní i společenské závislosti svých uživatelů. Skrze úplatný argument bezpečí usilují státní služby nepokrytě o perfekcionizaci a masivní rozšíření sběru dat.

Stalo se vystavení se všemocným instancím sledování a cenzury conditio humana, základní podmínkou naší kultury? V kultuře, kde vzrůstá podezření, může vést všeobecný dohled k rezignaci občanů, jejich autocenzuře a přizpůsobování se, až k tiché spolupráci.

Bernhard Serexhe (Kurator)