I need your attention (Virginia Mastrogiannaki)
© Goethe-Institut Tallinn, Foto: Karel Koplimets
I need your attention (Virginia Mastrogiannaki)

Ι need your attention

zvuková instalace
2015

Virginia Mastrogiannaki
Nar. 1968 v Aténách (Řecko), žije a pracuje v Aténách a Soluni (Thessaloniki) (Řecko).
 

Nápad na intervenci do výstavy formou dvou hlášení o elektronické kontrole se opírá o neviditelnou moc slova, ale je i výpovědí o systematické a nutné kontrole v kulturních institucích.
Muzeum vytváří svými výstavami malá, pomíjivá univerza, ve kterých je svět vizualizován nebo vůbec viděn z určitého úhlu pohledu. Návštěvníkům a návštěvnicím nabízí instalace příležitost vypořádat se s problematikou vlastní bezpečnosti a zároveň reflektovat vlastní schopnost aktivně se vzepřít této kontrole prostoru.


Virginia Mastrogiannaki