• Installation Sehen und gesehen werden (KASTEL am KIT in Kooperation mit dem ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe

​Sehen und gesehen werden

Průmyslové kamery jsou všudypřítomné: v supermarketech, v tramvajích, na benzínových pumpách. Je téměř nemožné pohybovat se ve veřejném prostoru, aniž bychom byli zaznamenáni. K mnohým z těchto kamer má každý z nás přístup. Exponát umožňuje návštěvníkům zažít zkušenost voyeurů a vybízí k reflexi o tom, co znamená být pozorován.

S laskavým svolením: Technologický institut v Karlsruhe, KRYPTOLOGIKUM

KASTEL při KIT ve spolupráci s ZKM | Karlsruhe

Kompetenční centrum pro užité bezpečnostní technologie (KASTEL) je jedním ze tří německých kompetenčních center pro kyberbezpečnost založených v březnu 2011 Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF). Pod heslem „Srozumitelná bezpečnost v propojeném světě“ se KASTEL vyrovnává především s výzvami počítačové bezpečnosti, které vznikají postupujícím propojováním jednotlivých, dosud izolovaných, systémů. KASTEL má své sídlo při Technologickém institutu v Karlsruhe (KIT).
Ve spolupráci s centrem pro umění a média ZKM | Karlsruhe vyvinul KASTEL pod vedením prof. dr. Jörna Müllera-Quadeho pro výstavu GLOBÁLNÍ KONTROLA A CENZURA pět instalací, které komentují technické aspekty a pozadí sledování a cenzury. Zde jsou vystaveny dvě z nich.

Jörn Müller-Quade, Dirk Achenbach, Bernhard Löwe, Jeremias Mechler, Matthias Nagel