Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Fake news
Seminář #Klartexte

Fake News
© The Public Domain Review | Flickr

Co jsou fake news? Jak naložit s dezinformacemi na internetu? Jak rozeznat fake news a jak proti nim bojovat? To bylo tématem prvního semináře #Klartexte – Na rovinu.

Screenshot 1

11. listopadu 2020 se ve spolupráci s platformou Zvolsi.Info konal první online-seminář s názvem #Klartexte – Na rovinu na téma fake news a dezinformace v kontaktu s internetovým prostředím. Semináře se zúčastnilo 35 zájemkyň a zájemců z řad zaměstnanců českých knihoven, kteří se během čtyř hodinových bloků seznámili za mimořádného zohlednění dnešní situace silně ovlivněné pandemií coronaviru s tím, co jsou fake news, jak je rozeznat, jak s nimi zacházet nebo jak vznikají. 
Další #Klartexte semináře plánujeme v roce 2021.

Screenshot 2

Reakce účastníků:

"Seminář se povedl. Pan Bruk byl u nás v knihovně přednášet studentům, takže o tom, že je jako lektor semináře o fake news člověkem na správném místě, jsem věděla dopředu. Úvod byl pro mě takovým ověřením či opakováním, co jsem zhruba už nějak znala. Část o technologické a psychologické stránce pro mne byla přínosná, nehledě na část s odkazy a tipy, díky které jsem si rozšířila možnosti zdrojů k tomuto tématu."

"Velice děkuji za uspořádání semináře. Byl pro mě opravdu velice zajímavý a přínosný. Každá jeho část. Výborný pan lektor Bruk. Možnost interakce a pokládání otázek v podstatě kdykoliv během semináře byla bezvadná. Moc oceňuji také doporučené online zdroje k dané problematice. Podobného semináře se kdykoliv znovu ráda zúčastním. Ještě jednou děkuji."

"Děkuji za podnětný seminář o velmi aktuální tématice fake news. Problematika byla velmi dobře a názorně zpracována, přednášející dobře reagoval na všechny naše dotazy a podněty. Cítím velkou potřebu získané informace šířit dál, proto plánuji alespoň úvodní přednášku objednat do děčínské knihovny a zprostředkovat různému publiku (od škol po seniory). Děkuji za inspiraci!"

"Chtěla bych poděkovat za seminář #Klartexte - Na rovinu. Seminář byl přehledně strukturovaný, nabitý informacemi a dobře podaný. Děkuji i za knihu, která nám v knihovně chyběla, takže ji ráda zařadím do fondu a doporučím našim čtenářům. A samozřejmě sama přečtu."

"Seminář #Klartexte – Na rovinu hodnotím velmi pozitivně. Poprvé jsem absolvoval celodenní on-line seminář. Forma je v dnešní nejisté době opravdu vhodná. Odpadá složité cestování, riziko možné nákazy apod. Velmi se za formu on-line seminářů přimlouvám i s vědomím, že osobní kontakt při výuce nemůže nic nahradit. Pozitiva však dle mého názoru převažují. Lektor pan Bruk splnil zcela má očekávání, těším se ještě na slíbený dokument se shrnutím celé problematiky a s odkazy na další informační zdroje. Velmi jsem ocenil dodržování začátků jednotlivých bloků i jejich obsah, který se mi jevil srozumitelný a dobře vysvětlený. Výborná byla i možnost průběžně klást dotazy přes chat."

"Seminář #Klartexte – Na rovinu o fake news byl velice dobře koncipovaný a velice přínosný. Přednášející Vojtěch Bruk ze Zvolsi.Info vysvětlil, co vlastně fake news jsou, kde je můžeme potkat a jak je poznat. Vysvětlil nám také, jak to funguje po technické stránce, ale i po stránce psychologické. Představil nám mnoho zdrojů, které se fake news věnují. Seminář byl pro mě velice přínosný a inspirativní. Načerpala jsem mnoho informací a zdrojů, které v budoucnu budu moci předat našim studentům."

Screenshot 3