Náš koncept výuky
Orientace na cíl, jasná strukturovanost a rozmanitost

Goethe-Institut Náš koncept výuky Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Koncept výuky v Goethe-Institutu zahrnuje nejen studium jazyka, ale také poznávání kultury. Na základě osobního pohovoru a rozřazovacího testu zjistíme, jaké jazykové znalosti už máte. Společně pak pro vás vybereme vhodný kurz. Zjistěte víc o výuce němčiny v Goethe-Institutu.

Naše výuka

 • přihlíží k nejnovějším poznatkům, vyplývajícím z výzkumu procesů výuky a učení;
 • je proměnlivá a komunikativní. Mluvení, poslech, čtení a psaní se procvičuje v situacích odpovídajících skutečnému životu a s pomocí autentických textů;
 • je orientovaná aktuálně a mezikulturně. Témata týkající se reálií, (internetové) projekty a úkoly spojené s vyhledáváním informací dávají žákům rozmanité možnosti seznámení s kulturou německy hovořících oblastí.
 • Vyučovacím jazykem je od první hodiny němčina.
 • Naše učební platforma poskytuje inovativní a flexibilní učební nabídku.

Systém našich kurzů

Naši učitelé a učitelky

 • jsou speciálně vyškolení pro výuku němčiny jako cizího jazyka. Základem je vzdělávací program  DLL – Deutsch Lehren Lernen, který vyvinuli odborníci z Goethe-Institutu společně s vědci.
 • jsou buď němečtí rodilí mluvčí, anebo mají velmi dobré znalosti německého jazyka na úrovni rodilých mluvčích.
 • mají zkušenosti se spoluprací s lidmi z různých zemí a kulturních kruhů.
 • se neustále dále vzdělávají a díky tomu jsou schopni zprostředkovávat němčinu jako cizí jazyk vždy s pomocí nejmodernějších metod.
 • vás vždy budou informovat o vašich pokrocích v učení a poradí vám, jak můžete co nejefektivněji v učení pokračovat.

Naše zkoušky z němčiny

Naše výhody

 • Zažijte celou rozmanitost Německa. Účastí v kurzu němčiny pořádaném Goethe-Institutem získáváte přístup k našim knihovnám a mediatékám a můžete se zúčastnit mnoha kulturních akcí.
 • Využijte naši bezplatnou nabídku procvičování jazyka a komunikace Deutsch für dich. V komunitě pro  studenty němčiny máte přístup k rozsáhlým interaktivním učebním materiálům a cvičením a můžete komunikovat s ostatními členy.
 • Spokojenost našich klientů je jedním z nejdůležitějších cílů naší práce. Realizujeme proto celosvětově jednotný proces řízení kvality. Tím je zajištěno, že jazykové kurzy a zkoušky ve všech institutech na celém světě probíhají podle jednotných standardů.