Film Jak změřit svět

Die Vermessung der Welt © Boje Buck Produktion

St, 12.02.2020

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Die Vermessung der Welt

Film o dvou velkých německých badatelích a jejich době.

Dva z největších myslitelů 19. století, matematik Carl Friederich Gauss a vědec Alexander von Humboldt, zasvětí svá studia měření a pochopení světa, ve kterém žijí. Tento vizuálně velkolepý film si klade za cíl představit životy dvou velkých mužů. Humboldt, muž s vášní pro globální výzkum, je zde stavěn do kontrastu s Gaussem, který naopak poznává svět pomocí matematických teorií a čísel. Humboldt cestuje společně se svým kolegou Aimé Bonplandem po celé planetě a přeje si jí porozumět. K tomu využívá svoje moderní a vědecké myšlení, které aplikuje na dosud neprobádané oblasti. I když Gauss tráví většinu života na jednom místě, jeho cesta za matematickými objevy se ukáže být stejně bohatá a strhující jako Humboldtova dobrodružství v odlehlých koutech světa. Fakta a fikce se v tomto snímku proplétají, často s humorným efektem, aby popsaly nálezy dvou velmi rozdílných mužů, kteří však hledali stejné odpovědi.

Německo, 2012
Režie:  Detlev Buck
Délka: 123 min.
Od 12 let
Přiláška: Thomas.Freundorfer@goethe.de

 


K dispozici je didaktický materiál k filmu:
www.edidact.de

Zpět