Performativní přednáška Slavs and Tatars: I Utter Other

Adler © Slavs and Tatars. Courtesy of Kraupa-Tuskany Zeidler

Čt, 09.03.2017

Goethe-Institut

Co znamená pro jeden východ, dívat se na ten druhý? Může romantizované romantizovat? Od Poláků ve službách cara až k perským presbyteriánům: I Utter Other zkoumá zvláštní případ slovanského orientalismu v ruském impériu a v raném SSSR. Slovanský orientalismus nabízí kritický protipól, ne-li předlohu obecně přijímané moudrosti orientalismu Edwarda W. Saida tzv. Saidova orientalismu. Navzdory radikální proměně carismu na bolševismus, studie o Východu na Východě komplikují představy o politice identit a vědění ve službách moci a nabízejí ucelenou postkoloniální kritiku nějakých 60 let před tím, než vznikla.

Slavs and Tatars je frakcí polemik a důvěrností, která se věnuje území na východ od bývalé Berlínské zdi a na západ od Velké čínské zdi, jež je známé jako Euroasie. Práce kolektivu je založena na trojici aktivit: výstavách, publikacích a performativních přednáškách.

Po Lecture Performance následuje diskuze s Payam Sharifem (Slavs and Tatars), Jakobem Ráčkem (Goethe Institut) a Petrou Hůlovou (spisovatelka). Diskuze bude moderovaná Toleen Touq (Spring Sessions, Amman).

Organizováno Goethe-Institutem v Praze ve spolupráci s Are | are-events.org. Poděkování hotelu Emblem. 
 

Zpět