Diskuse Překladatelský čtvrtek: Náraz

Munk_Bude_Wieland © Dawin Meckel Ostkreuz

Čt, 09.02.2023

18:00

Goethe-Institut

Munk_Bude_Wieland

Sem a tam. Překladatelský čtvrtek v knihovně. S Kateřinou Klabanovou a Kateřinou Sitařovou (překladatelky) a Terezou Semotamovou (moderace).

Západní Berlín 80. let, squatteři, punk a pouliční boje, aids a drogy, syrové umění a divoké teorie, Černobyl: Heinz Bude, Bettina Munk a Karin Wieland napsali román jedné generace. Pod názvem Der Aufprall (Náraz) vyšel v roce 2020 v nakladatelství Hanser Literaturverlage. Český překlad Kateřiny Klabanové a Kateřiny Sitařové vydalo nakladatelství Práh.

„No Future“: pod tímto heslem obsazují mladí počátkem osmdesátých let domy v západoberlínském Kreuzbergu. Jsou politicky a umělecky aktivní a chtějí žít mimo spolkovou republiku a její lži. Pod ustavičným tlakem státní moci ale počáteční euforii hnutí drobí vnitřní neshody.
 
Náraz není jen příběhem nesourodé skupiny squaterů, do jejíž koexistence zasáhne tragická nehoda v socialistickém Československu, ale i generační výpovědí. Svědectvím o potřebě razit si svou cestu, definovat vlastní svobodu, experimentovat v životě i umění, navzájem je propojovat, filozofovat a stavět se proti systému. To, co zde vyprávějí, Heinz Bude, Bettina Munk a Karin Wieland v nějaké podobě zažili.

HEINZ BUDE (1954) studoval sociologii, filozofii a psychologii. Přednáší makrosociologii na univerzitě v Kasselu a žije v Berlíně.
BETTINA MUNK (1960) studovala umění v Berlíně a Londýně. Po delším pobytu v New Yorku žije od roku 2001 opět v Berlíně. Příležitostně vede kurzy na nejrůznějších vysokých školách a vystavuje v Evropě i v USA.  
KARIN WIELAND (1958) studovala politologii na Svobodné univerzitě Berlín. Žije jako spisovatelka v Berlíně.

KATEŘINA KLABANOVÁ vystudovala translatologii na FFUK, věnuje se literárním překladům z angličtiny a němčiny, občas rediguje a v porotě Soutěže Jiřího Levého hodnotí příspěvky mladých talentů. Vedla kurzy literárního překladu Obce překladatelů a několik let působila ve výboru OP, kterou také zastupovala v Evropské radě asociací literárních překladatelů.  Měla a má štěstí na takové autory, jako byli či jsou George Orwell, Martin Amis nebo Margaret Atwoodová, baví ji ale i knížky pro děti nebo rozverná poezie. Má dva syny a slabost pro Svéhlavínu. 

KATEŘINA SITAŘOVÁ vystudovala Ústav translatologie a obecnou lingvistiku a fonetiku na FF UK, pracuje především jako tlumočnice, mj. i pro evropské instituce. Překládá nejraději horolezeckou literaturu, ale také titulky nebo básně. 15 let vyučovala tlumočení a rétoriku na Ústavu translatologie a jako lektorka spolupracuje s tlumočníky znakového jazyka.
Ve volném čase se stará o malého syna, jezdí na divoké vodě a leze po horách po celém světě.


Sledujte tady diskusi moderátorky Terezy Semotamové s překladatelkami Kateřinou Klabanovou a Kateřinou Sitařovou.
 

Zpět