Autorské čtení a diskuze Vyměřování světa: s Marcelem Beyerem a Petrem Hruškou

 Vyměřování světa © Goethe-Institut

Po, 10.10.2016

19:00

Goethe-Institut

© Goethe-Institut

Moderace: Petr Vizina

Jak vnímají dnes poezii básníci, kteří od v 90. let do dnešních dnů patří mezi její přední zástupce?  Jak se změnil jejich pohled na poezii, jak se proměnila jejich tvorba?
Druhý večer česko-německého cyklu Tady a teď: rozhovor české a německé poezie představí dva básníky, kteří patří k předním zástupcům tohoto žánru: Petra Hrušku a Marcela Beyera.  Budou hovořit o vývoji své poetiky a číst ze svých básní.

Marcel Beyer (nar. 1965, Tailfingen, Baden-Württemberg) studoval germanistiku, anglistiku a literární vědu. Od r. 1996 žije v Drážďanech. Debutoval r. 1991 románem Das Menschenfleisch (Lidské maso), poté vyšly i jeho první básně. Mezinárodní věhlas získal románem Flughunde (Kaloni, 1995), příběh odehrávající se na konci druhé světové války líčí instrumentalizaci jazyka propagandou. Následovaly básnické sbírky Falsches Futter (Nesprávná strava, 1997) a  Erdkunde (Zeměvěda, 2002) jakož i romány  Spione (2000) a Kaltenburg (2008), povídky a eseje. Pro dílo Marcela Beyer je příznačné výjimečné cítění pro vazby mezi přítomností a minulostí. 2014 uveřejnil sbírku Graphit, v níž pokračuje ve svých zkoumáních jazyka, krajiny a kultur.  5. listopadu převezme Cenu Georga Büchnera, nejvýznamnější literární ocenění v Německu.

Petr Hruška (nar. 1964, Ostrava) vystudoval  zprvu technicky zaměřený obor, po r. 1989 českou literaturu a literární vědu. Je literárním historikem,  v Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zabývá českou poezií po roce 1945. Petr Hruška působí příležitostně jako editor, je autorem několika odborných publikací, r. 2010 vyšla jeho monografie o Karlu Šiktancovi (Někde tady. Český básník Karel Šiktanc). Jako básník debutoval r. 1995 sbírkou Obývací nepokoje, následovaly tituly Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007). Poezie Petra Hrušky čerpá z reálných situací, pocitů či vjemů. Ve skutečnosti hledá a nachází kouzlo přesahující obyčejnou všednodennost.  Za sbírku  Darmata (2012) obdržel 2013 Státní cenu za literaturu. Žije v Ostravě. 
   

Zpět